Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhittin Demirli tarafından 500 bin TL'lik sermaye ile 17 Mart'ta Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi'nde kuruldu.Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhittin Demirli tarafından 500 bin TL'lik sermaye ile 17 Mart'ta kuruldu. 


Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü  yapı  malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, vermek ve kendine bağlı bayilikler kurmak. 2- Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.         3- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.   5-  Her nevi konut, işyeri, toplu konut inşaatlarında, iç ve dış cephelerinde boya ve yalıtım işleri, dış cephe giydirme işleri ile ilgili uygulama işleri yapmak, çatı izolasyon işleri yapmak, aldığı işleri başka kişi ve kuruluşlara yaptırmak. 6- Her nevi konut, işyeri, toplu konut inşaatları, yapmak, satmak, kiraya vermek, iş merkezleri ve alış veriş merkezleri inşaatları yapmak. Kat karşılığı inşaat taahhüt işleri yapmak, Her türlü gayrimenkul Almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, İpotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, kat  irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu dairelerinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim ve parselasyon ile ilgili her nevi tasarrufta bulunabilir. 7- Her türlü Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri vermek, plan ve proje hizmetleri vermek, uygulamalar yapmak. 8- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 9-  Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 10- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 11- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 12- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 13-  Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 14- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 15- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 16- Konusu ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, şirket kuranlarla ortak olmak, Yurt içinde ve Yurt Dışında şubeler ve irtibat büroları açmak. 17- Konu ve amacın icab ettireceği bilcümle menkul ve gayrimenkul malları aracılık yapmamak kaydıyle temlik edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, satabilir, inşa ettirebilir, başkasına kiralayabileceği gibi aynı maksatla kiralar ve işletir  18- Yurt içinde ve Yurt dışında şirketin iktisadi, teknik, maksat ve konusunun icab ettirdiği ticari ve sınai işlerin, tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde Süreli ve süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir. Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü Yada mümessilliğini alabilir. Konusu ile ilgili her türlü şirkete ortak olabilir, şirket gerektiğinde kefalet altına girebilir. 19- Şirket konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, demirbaş ve her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, kiraya verebilir, ana ve tali bayiliklerini alabilir, mümessillik ve distribütörlükler alabilir, verebilir. 20- Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı knowhow, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisab edebilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları kiralayabilir, devir alabilir. 21- Kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici işletmelerden temin edebilir ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.


Ersin Demirli Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi, No:207/1.