Ertuğrul Günay: AKM yenilenmeyecek!

Ertuğrul Günay: AKM yenilenmeyecek! Ertuğrul Günay: AKM yenilenmeyecek!

Milliyet'e tıkandıklarını açıklayan Ertuğrul Günay ağır konuştu: Modern AKM'nin önündeki engel, "iyi niyetten uzak davranışlar!AKM yenilenmeyecek. Haberin kaynağı Kültür Bakanı. Milliyet'e tıkandıklarını açıklayan Ertuğrul Günay ağır konuştu: Modern AKM'nin önündeki engel, "iyi niyetten uzak davranışlar!"

AKM, bir buçuk yıl önce büyük umutlarla boşaltıldı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti finansal yardımıyla restore edileceği söylendi. İddiaya göre, çağdaş ve işlevsel bir görünüme kavuşacaktı. Hukuk, itirazları dinledi, ön projeyi uygun görmedi, yürütmeyi durdurdu. Ama son noktayı Kültür Bakanı koydu. Bu iş bitti!

Bir buçuk yıl önce büyük umutlarla boşaltıldı Türkiye'de kültür sanatın simgelerinden biri olan AKM. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin finansal yardımlarıyla restore edilecek; çağdaş ve işlevsel bir görünüme kavuşacaktı. Ne var ki  Kültür Sanat Sen'in, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın AKM'nin yenilenmesi için hazırladığı avan projenin uygun olmadığı gerekçesiyle açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kültür Sanat Sen'in davadan  feragat etmesiyle sorunun çözüleceği söylendi.  Kültür Sanat Sen feraget etmedi; Kültür Bakanlığı'nın ilk kurul kararını iptal ettirmesi gerektiğini ifade etti. Görüştüğümüz Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ağır konuştu.

Yargının AKM'nin restorasyonuyla ilgili olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararını nasıl karşılıyorsunuz?
İdari yargının verdiği kararların her zaman çok gerçekle uyuşmadığını düşünüyorum; yargı kararı mutlaka doğrudur demek değil. Burada tıkandık kaldık. Yürütmeyi durdurma kararı olmasaydı 2010 Ocak, en geç Mart ayında bitmiş olacaktı AKM. Avan projeye onay veren ilk kurul kararını iptal ettirmek gibi bir yetkimiz de yok.

Hukukçuların görüşüne göre mahkeme gerekçeleri doğrultusunda yeni bir proje sunabilirdiniz. Neden bu yola başvurmadınız?
Çünkü iyi niyetten uzak bir davranışla karşı karşıyayız.  Yine dava açılabilir.  Yeni bir proje üretsek bile tekrar bir yürütmeyi durdurma kararı alınabilir. Bizim bir şey yapma şansımız kalmadı. Mahkeme kararını dikkate alarak teknik bir iyileştirme düşünüyoruz. Binada hiçbir fiziki müdahale yapmadan, yapısını değiştirmeden varolan teknik aksamın eksikliği giderilecek, yenilenecek.  2010 Eylül - Ekim gibi bitmiş olacak. Bu projenin de çok ciddi maliyeti var.

Tamamı restore edilseydi maliyet ne olacaktı?
Bu projenin iki katı kadar bir maliyeti olacaktı. İsterdik ki iki katı para harcansın ve AKM pırıl pırıl bir şekilde 2010'da devreye girsin. Hem zaman kaybettik hem de elimizdeki ciddi para kaynağını. Burayı 2010'un kaynağıyla yapacaktık, Kültür Bakanlığı'nın bu kadar büyük bütçesi yok. AKM yukarıdan aşağıya yenilecek, İstanbul'a yakışır daha çağdaş bir yapıya dönüşecekti. Fakat maalesef bir şey yaptırmamayı başarı sayan bir anlayış müdahalesiyle yarım kaldı.

Kültür Sanat Sen'in feragat etmesini istemenizi hukukçular olumsuz yorumluyor.
Onlar feragat edebilirlerdi. Mahkeme kamu yararını gözeterek bu feragatı kabul etmeyebilir diye bir şey yok. İdari yargıda davadan dönebilir, yürütmeyi durdurma kararı kaldırılabilir. Ama öyle bir iyi niyet göstermediler. Bu ekonomik krizde Türkiye 60 - 70 milyon TL para ayıracaktı AKM'yi iyileştirmek için. Bu fırsatı kullandırmadı arkadaşlar. Bu anlayışı ileride bizim kültür ve sanat tarihimiz sanıyorum ki çok üzüntüyle yazacaklar.

Bu durumda AKM tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıkamayacak değil mi?
Yeni bir AKM göremeyeceğiz. İhaleye çıkarılan ilk proje mükemmele yakındı. Keşke uygulama, İstanbul'u yenilenmiş, modern bir AKM'ye kavuşturabilseydi. Artık bu tartışma geride kaldı.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?
Yrd. Doç. Dr. Taner Ayanoğlu (Bilgi Ü. İdare Hukuku ANA BİLİM Dalı)
Kültür Bakanlığı'nın İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususları dikkate alarak yeni bir proje hazırlayıp Koruma Kurulu'nca yeni bir karar tesis edilmesini sağlaması gerekiyor.

Avukat Oktay Çiftçi (İSTANBUL BAROSU)
Kültür Bakanlığı'nın yapması gereken yeni bir plan hazırlayarak Koruma Kurulu'na havale etmesi ve kurulun bu yeni plan ile ilgili bir karar almasını beklemeliyiz.

Milliyet Cadde/Yasemin Bay