28 / 03 / 2023

Erzurum kentsel dönüşümde Türkiye'ye rol modeli oldu!

Erzurum kentsel dönüşümde Türkiye'ye rol modeli oldu!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Korunan tarih, dönüşen şehir” sloganıyla kentsel dönüşümde yaptıkları çalışmaları anlattı..Erzurum, “Korunan tarih, dönüşen şehir” sloganıyla kentsel dönüşümde Türkiye’ye rol modeli oldu. Tarih ve medeniyet şehrinde hayata geçen kentsel dönüşüm çalışmalarını YeniBirlik’e aktaran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, medeniyet tasavvuru ilkesiyle hayata geçen kentsel dönüşüm projelerindeki başarısının sırrını anlattı Kültür Yolu Projesi ile şehrin tarihi dokusunu koruyan Başkan Sekmen ile yaptığımız röportajı siz kıymetli okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.

 

Erzurum kentsel dönüşümde Türkiye ye rol modeli oldu!

 

Kısaca okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesi Kılıççı Köyü’nde doğdum İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara’da bankacılık ihtisasında bulundum. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkam olarak başladım Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildim. 1992 yerel seçimlerinde Şamandıra Belediye Başkanlığı’na seçildim 27 Mart 1994yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkam oldum 1999 seçimlerini tekrar kazanarak Kartal'a Z dönem Belediye Başkam olarak hizmet ettim 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldum TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldım 2003-2005 yıllan arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulundum 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatıma Parlamento’da devam ettim Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yürüttüm AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundum 30 Mart 2014yıhnda yapılan yerel seçimlerde hemşehrilerimin büyük teveccühüyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildim.

Göreve geldiğiniz gün ile bugün arasında ne gibi farlılıklar var?

Bugünkü Erzurum ile eski Erzurum arasında çok büyük farklıklar var. Bizimle birlikte kentimiz tabiri yerindeyse değişim ve dönüşümü adeta hücrelerinde yaşadı. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tanmda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda bu mübarek şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 

Kentsel dönüşüm ve diğer yatırımlarda hayata geçirdiğiniz projelerle tabiri yerindeyse turizm rakamlarında patlama oldu. Hatta göçü tersine çeviren bir Başkan olarak kentte konuşuluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

Ülkemizde 1950li yıllarda başlayan hızlı şehirleşme süreci, metropol kentleşmeden farklı bir çizgide gelişmiştir. Bilinen bir mantıktaki şehirleşme olgusu kentte fiziki mekân birliği, farklı kültürdeki bireylerin karşılıklı ilişkilerini zorunlu kılar. Göçle başlayan nüfus hareketleri, birçok alanda toplumsal değişmeyi hızlandıran ve şekillendiren bir süreçtir. Dolayısıyla nüfus, şehirlerde, kozmopolit ve farklılaşmış bir toplum yapısının oluşmasında en önemli belirleyicilerdendir. Bilindiği gibi kentleşme esas anlamıyla demografik bir ifade olsa da, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlan da yalandan ügilen-dirmektedir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizdeki bazı şehirlerde yoğun iç göç, hızlı kentleşme ve çevre, hava kirliliği, konut, uyum, doğal alanların kaybolması, ulaşım, trafik ve eğitim problemlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Göreve geldiğimiz gün binde eksi 22.3 olan göç verisini, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültür ve sanatta, sporda yaptığımız hamle yatınmlanyla binde eksi 12.2 seviyesine çektik. Bu ne demek 2013’te göç alan göç veren 17 bin 215 kent ortalamasının 9 bin 383’e inmesi demek. Yine Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla 2015’teki 26 bin olan yerli ve yabana turist sayısını 407 bin 417’ye çıkardık. Tam 15 kati. Bütün bunlan yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkaracak en önemli projeler olimpiyat kentinde tek tek hayat buldu. Bugün gelinen noktada gelişen kentler, kültür kentleri, yeşü kentler ve paylaşan kentler gibi modem şehir akımlan arasında yerini alan bir şehir hüviyetine kavuştuk.


"Korunan tarih dönüşen şehir"

"Korunan şehir dönüşen şehir" sloganıyla Erzurum'daki kentsel dönüşümde şehir tarihini gün yüzüne çıkarttınız. Neler söyleyeceksiniz?

Kent; insanın yaşamını düzenlemek üzere oluşturulduğu ve yaşamını çerçeveleyen en önemli ve en büyük fiziki yapıdır. Şehir; kültürel ve toplumsal etkinliklerin içinde yürütüldüğü yapılar, yapı grupları, bunları birbirine bağlayan ulaşım, altyapı, toplumsal donatı sistemleri ve bunları işleten kuruluşların bütünüdür. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sorunlarına çözüm bulmak, kentsel yerleşmeleri rahat ve yaşanabilecek yerleşim alanları haline getirmek ve psinden önemlisi tarihsel dokuyu koruma atasında ilimizde'Korunan tarih dönüşen şehir' sloganıyla kentte 4yılda konutlaşma seferberliği başlattık. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizin kent kimliği ve kültür varlıklarını koruyarak, sürdürülebilir bir yaşam ortamını esas alan Belediyemiz, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kentsel dönüşüm ve kamulaştırmaya imza atmaya devam ediyor. Erzurum'un ekonomik hayatını z önüne alarak hayata geçirilen konutlaş-seferberliğinde Şehristan, Kayı, Oba, Sancak, Mavi Şehir, Dadaşkent, Kavak ve Tortum utları projeleriyle halkımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında 4 yılda çalışmalarımızda hızlı bir ivme kat ettik. Kent tarihinin gün yüzüne çıkması amacıyla büyük bir titizlikle yürütülen Kültür Yolu Projemiz, medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkaracak en önemli projeler arasındadır. Bakınız en Önemli kentsel dönüşüm projelerimizden biri olan Kültür Yolu Projesi'nîn birinci etabını tamamladık. 77 bin metrekarelik alanı kapsayan birinci etap çalışmaları kapsamında Tarihi Erzurum Kaiesi'nin bütün ihtişamı gün yüzüne çıktı. Ktiİtijir Yolu Projesi kapsamında 22 parselde bulunan 17 tarihi Erzurum Evleri'nin restorasyonu da devam ediyor."
 
Geri Dön