09 / 08 / 2022

Erzurum Palandöken'de 9.3 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Erzurum Palandöken'de 9.3 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan 4 adet arsayı 9 milyon 346 bin 392 TL bedelle satışa çıkardı.Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan 4 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 9 milyon 346 bin 392 TL olarak belirlendi.

PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ  İLANI

Erzurum Palandöken de 9.3 milyon TL ye satılık 4 arsa!

AÇIKLAMA: Mülkiyetleri Belediyemize ait yukarıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 ve 45.  Maddeleri uyarınca Açık ArtırmaTeklif usulü ile satışları
yapılacaktır.İhale 03.06.2021 tarihine müsadif Perşembe  günü  13:00 ile 13:45 saatlerinde Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
  İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;                                    
1-  İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin 2021 yılı tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeleri geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarının ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.                                    
2- Şatışı yapılacak olan  Konut Arsalarının, ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde,ihale bedelinin %25' inin peşin, kalan % 75' inin ise, 20 ay eşit taksitle satışları yapılacak, Ticari İşyeri Arsasının ise ihale kararının tebliğinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde, ihale bedelinin %50'si peşin, kalan%50'sinin ise 12 ay eşit taksitle ödemesi yapılacak olup, taksitlere ise her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi  TÜFE ile çarpılarak vade farkı uygulanacaktır. Ayrıca %1 tellaliye ücreti alınacaktır.
3-Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.Diğer her türlü yasal vergi resim harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Erzurum Palandöken de 9.3 milyon TL ye satılık 4 arsa!

4- Arsa satışı için ihale dosyası almak zorunludur.Her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                    
6-Devlet İhale Kanununun 31. Maddesi gereğince ihalenin onaylanıp onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.
7 - Açık teklif usulü ile yapılacak  olan ihaleye katılacak  isteklilerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Salonunda olmaları gerekmektedir.
8- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.                                    
9- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.            
                                                                                                                      İLAN OLUNUR