09 / 08 / 2022

Erzurum'da 13.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Erzurum'da 13.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan arsayı 13 milyon 687 bin 800 TL bedelle satışa çıkardı.Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığı, Erzurum Palandöken'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 13 milyon 687 bin 800 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Erzurum İli Palandöken Belediye Başkanlığından:

Erzurum da 13.7 milyon TL ye satılık arsa!

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 ve 35/a ve 40. maddeleri uyarınca-kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 08/09/2020 tarihi Salı günü saat 13:00'te Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
1 - İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekâleten katılmak isteyenlerin 2020 yılı tasdikli vekâletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
2 - Satışı yapılacak konut arsası ihale onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde, ihale bedelinin %50 si peşin olmak üzere geri kalan %50 ise 12 (Oniki) ay eşit taksitle, aylık bir önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında vade farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsa
KDV den muaftır. Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.
3 - Arsa satışı için ihale dosyası almak zorunludur.
4 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak istekliler tekliflerini. 08/09/2020 tarihi saat 12:00'a kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250.00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.