Erzurum'da arsa tahsisi

Erzurum'da arsa tahsisi

Erzurum Defterdarlığı Erzurum merkez Gez Köyünden bulunan 160 bin metrekare alanlı taşınmazı, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince irtifak hakkını tesis edecek.





Buna göre yapılacak yatırımın en az 10 kişilik istihdam öngörülmesi, taşınmaza takdir edilen rayiç değerinin üç katından az olmaması şartıyla yatırıma girişecek gerçek ve tüzel kişiler lehine, taşınmaz mal üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.


Toplam rayiç bedeli 8 milyon 200 bin 900 YTL olarak belirlenen işin ihalesi, 8 Kasım 2007 tarihinde saat 10.00'da Erzurum Valiliğinde gerçekleştirilecek.


İstekliler en geç 6 Kasım 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne verecekler.