ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Ahmet Furkan Özten Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 75 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kelebek Çıkmazı 'nda kuruldu.


ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Ahmet Furkan Özten Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 75 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kelebek Çıkmazı'nda kuruldu. 


ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; 1-Sanayi, ticaret, eğitim, mühendislik ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek, danışmanlık vermek, ürün geliştirmek, yazılım oluşturmak, proje ve ürün satmak.  2-Şirket konusu ile ilgili mesleki, ticari, teknik vb. programlar yazmak. Yazdığı programların, satışı, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, her türlü iletişim hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 3- Üretim, ulaşım, sağlık, eğlence, eğitim, finans, savunma sanayi, enerji, güvenlik ve kamu hizmetlerinde kullanılan, bilişim, iletişim, ve otomasyon odaklı her türlü bilgisayar, elektrik, elektronik, optik, mekanik tabanlı teknoloji ürünleri, bunları bütünleyen yazılım ve hizmetlerin geliştirilmesi, gerekli yan ürünlerin, yedek parça, aksam ve aksesuarlarının üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak, bakım, onarım, montaj ve satış sonrası hizmetlerde bulunmak.  4-Her türlü tüzel ve gerçek kişilere, ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler,  Eğitim, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek, 5-Her türlü Kobi ve benzeri ku¬ruluşlara yönetim danışmanlığı yapmak, yaptırmak, İş planlan, fiz-ibiliteler, mali analizler yapmak ve yaptırmak, her türlü finansal, operasyonel, satış, pazarlama, insan kaynakları, organizasyonel konu¬larda danışmanlık yapmak, yaptır¬mak, kurumsallaşma süreçlerinde danışmanlık ve eğitim çalışmaları yapmak 6-Mali ve İdari yeniden yapılanma ve organizasyon ile kurumsal yönetişim konularında danışmanlık yapmak veya yaptırmak. 7-Kurum ve kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında rekabet ede¬bilir düzeye gelmelerini sağlamaya yönelik danışmanlık vermek veya verdirmek. 8-Mandıralar, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, entegre tesisleri kurmak, kesimhaneler kurmak, kurutulmuş, dondurulmuş her türlü gıda tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 9-Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi ile bunların mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması, bunların üretimi ve ürünlerinden faydalanılabilmesi için entegre tesislerin kurulması, bunun için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet, edevat ve malzemelerinin imalatını, ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 10-Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların, bunların mahsullerinin (Damızlık ve ticari civciv yumurta canlı veya kesilmiş piliç tavuk, et, işlenmiş ve katkılı et ürünleri vs.) üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 11-Her türlü arıcılık faaliyetleri yapmak. 12-Her türlü hayvan yemleri, katkı maddelerinin ve premixlerin, organik ve kimyevi maddelerin, üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 13-Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile ilgili, kümes, kesimhane ve et işleme tesisleri kuluçka hane, şoklama üniteleri, soğuk hava depoları, hammadde depo ve siloları, yem, konsantre, premix, bitkisel ve hayvansal yağ, yem hammaddesi işleme  ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak ve bununla ilgili her türlü tesis ve entegre tesislerinin inşa edilmesi, işletmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, 14-Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlar, balık, ıstakoz, istiridye, su ürünleri üretimi ile bunlara ait her türlü yemlerin, yem katkı maddelerinin, her nevi organik ve kimyasal maddenin ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 15-Her türlü evcil hayvanların yetiştirilmesi, üretilmesi, eğitilmesi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 16-Hayvancılık ve tarım ile ilgili her türlü veteriner ve ziraat mühendisleri çalıştırabilir, 17-Hayvancılıkla ilgili veterinerlik, özel muayenehane, özel klinik ve özel sağlık tesisleri, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve gerektiğinde satmak. Konuları ile ilgili her türlü veteriner, doktor, bakıcı, seyis çalıştırmak.  18-Her türlü dondurulmuş, tam ve yarım pişirilmiş gıda ürünlerinin üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak 19-Büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen, deri ve köselelerle, deri eşya, ayakkabı, çanta, bavul, saraciye eşyası ve bunlardan mamul, turistik eşyalar, kürk vb. ürünlerinin üretimini, alım satımını, ithal ve ihracatını yapmak. 20-Her türlü besihane, kuluç hane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri açmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek.


ESC Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi adres: Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kelebek Çıkmazı No:5