Esenyurt'ta 7.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Esenyurt'ta 7.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası! Esenyurt'ta 7.6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika binası!

Esenyurt'ta yer alan fabrika binası Büyükçekmece 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 7 milyon 591 bin 880 TL'ye icradan satışa çıkarıldı...


Büyükçekmece 2. İcra Dairesi Müdürlüğü,  İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 323 Ada, 2 Parsel, Çakmaklı Mahalle/Köy, Deve Semeri Dede Bayırı Mevkii'nde yer alan arsayı icradan satışa çıkardı. 

Fabrika binası 7 milyon 591 bin 880 TL'ye icradan satılacak. İcra ihalesi 25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale ilanı:
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
2017/4874 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 323 Ada, 2 Parsel, ÇAKMAKLI Mahalle/Köy, Deve Semeri Dede Bayırı Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Çakmaklı Mahallesi, 323 ada, 2 parselinde kayıtlı arsa olup, adres olarak Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3109. Sokak No: 15 adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; Çakmaklı 323 ada 2 parselin sanayi alanında kaldığı, arsa üzerinde şirket yönetim ofisleri, montaj ve depolama alanı olarak kullanılan bir fabrika binasının bulunduğu tesbit edilmiştir. Taşınmaz plan itibariyle; bodrum + zemin kat + 1. ve 2. Normal kat + çatı katından ibarettir. Bodrum kat plan itibariyle binanın alt kısmında depo ve nakliye rampası olarak kullanılmaktadır. Zemin kat plan itibariyle giriş holü, depolama ve nakliye alanından ibaret olduğu, zeminlerin seramik kaplı olduğu, yangın nedeniyle hasar gördüğü, depolama alanında zeminlerin forklift ve yüklü araçların kullanımına imkan veren self leveling compaunt döşeme, tavanlar asma tavan iken tamamının oluşan yüksek ısından zarar gördüğü, katlar arası bağlantıyı sağlayan her iki asansörün kenarında bulunan yangın merpenlerinin mermer kaplı olduğu, üzerlerinin yangın sonucu çevreye dökülen yanmış malzeme kaplı olduğu, tesise girişte dekorlu bankolu bekleme alanının kullanımının mümkün olmadığı, 1.kat; depolama alanından ibaret olmakla birlikte; gerek zemin seramikleri, gerekse asma tavanların tamamının yandığı, 2.katta; altı ayrı yönetim ofisi ve bir toplantı salonunun bulunduğu belirmiş olup, ofis bölümleri, bu kata ait zemin seramikleri ve asma tavanların tamamının yandığı, çatı katında depolamaya uygun kapalı bir teras ve mescit odasının bulunduğu, kullanılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Yangın sonrasında taşınmazın mevcut durumu aşağıda gösterilen şekilde tesbit edilmiştir. Tesiste bu şekilde faaliyet gösterilmesi imkan dahilinde değildir. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, sanayi alanında yer almaktadır. Çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu çevrede sanayi tipi yapılaşmalar mevcut olup, yakınında Akçaburgaz Mahallesi yerleşim alanı yer almaktadır. Gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş sanayi bölgesinde yer almaktadır. Çevresinde küçük ve orta ölçekli sanayi alanları ve fabrikalar bulunmaktadır. E-5 ile TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Bölgede inşası devam eden konut ve sanayi tipi yapılaşmalar mevcuttur. Ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Adresi : Akçaburgaz Mah. 3109. Sok. No:15 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.728,80 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Emsal:1.25, H maks:12.50 m. sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.591.880,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 25/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasındabulunan TR420001500158007290494645 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4874 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.