Esenyurt Yenikent 568 ada imar planı askıda!

Esenyurt Yenikent 568 ada imar planı askıda!Esenyurt Yenikent Mahallesi, 568 ada, 9, 10 ve 11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte o plan...


Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi, 568 ada, 9, 10 ve 11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (16 Aralık 2014, Salı) ilanen askıya çıkarıldı. 


İBB, 28583 dosya numaralı imar planı tadilatını 13 Eylül 2014'te onayladı. Esenyurt Yenikent 568 ada imar planı tadilatı, 14 Ocak 2015'te askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;


Plan notları!


1- Tasdik sınırı, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Esenyurt Köyü, 568 ada, 9-10-11 parsel sınırıdır.


2- Tasdik sınırları içerisinde fonksiyon "(meskun) orta yoğunlukta konut yerleşme alanları (K1, 400 ki/ha)"dır.


3- 1/1000 Uygulama İmar Planı onanmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 


4- Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır. 


5- İlgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır. 


6- Açıklanmayan hususlarda, meri nazım imar planı ve meri imar yönetmeliği geçerlidir.


Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi, 568 ada imar planını indirmek için tıklayın!


Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com