28 / 05 / 2022

Eskişehir'e Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulması için öneri verldi!

Eskişehir'e Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulması için öneri verldi!

Eskişehir'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulması meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Kabukoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukoğlu, Eskişehir'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kurulmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Kabukoğlu, sorusunun Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

İYİ Parti'li Kabukoğlu, ''Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri uyarınca T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.'' diye konuştu.

Kabukoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Yunus Emre, Nasreddin Hoca gibi tarihi kişileri yetiştiren Eskişehir, ülkemizin kent ve yaşam kalitesi en yüksek illerden biri konumundadır. Kent ve yaşam kalitesinin yüksek olmasında kültür yapısının önemli bir etkisi vardır. Eskişehir, bu yapısıyla Anadolu coğrafyasındaki diğer illerimizden farklılık gösterir. Ülkemizde bulunan 13 opera ve bale salonundan 3'ü Eskişehir'de yer almaktadır. Toplamda 2285 seyirci kapasitesine sahip olan bu salonlardan birisi Anadolu Üniversitesi, diğer ikisi ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Kültür ve Sanat Kompleksleri içerisinde yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ülkemizde bulunan toplam 11.672 opera ve bale solunu koltuğunun yaklaşık %20'si ( 2285) Eskişehir'de bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana Eskişehir, Türkiye'de ulusal anlamda ilk kez düzenlenen Ulusal Opera ve Bale Günlerine ev sahipliği yapmaktadır. 07.09.2019 tarihinde Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasındaki, "Böyle bir müzenin kuruluşu için Eskişehir'in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir. Dünyanın ve coğrafyamızın kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve her birinden izler taşıyan Eskişehir, bugün de eğitimde, kültürde ve sanattaki canlılığı ile böyle bir müze için en ideal şehirdir.” cümleleriyle Eskişehir'in kültür ve sanat şehri olma niteliğine dikkat çekmiştir. Ülkemizde, opera, bale ve müzik sanatlarını halka tanıtmak, yaymak ve bu alanda çeşitli etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla 6 Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Eskişehir böyle bir kültürel ve sanat birikimine sahip olmasına rağmen şehirde Devlet Opera ve Bale müdürlüğü bulunmamaktadır. 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki kanunun 2.maddesinde yer alan hükme göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü şehirlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri kurulabilmektedir.''

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukoğlu'nun soruları:
1. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, bir ilde müdürlük kurması için hangi kriterleri göz önünde  bulundurmaktadır? 
2. Sahip olduğu kültür ve sanat birikimiyle birçok ilden farklılaşan Eskişehir'e bugüne kadar bir müdürlük kurulmamasının sebepleri nelerdir? 
3. Bakanlığınız Eskişehir'e Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kurmayı düşünmekte midir? Bakanlığınızın bu yönde bir düşüncesi varsa Eskişehir Devlet ve Balesi Müdürlüğü ne zaman kurulacaktır?