14 / 08 / 2022

Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi kuruldu!


Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi  Ataşehir’de 10 bin TL sermaye bedeli ile  Esra Kocaman ve Zafer Şimşek tarafından kuruldu.Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi  Ataşehir’de 10 bin TL sermaye bedeli ile  Esra Kocaman ve Zafer Şimşek tarafından kuruldu.

Esza Mimarlık İnşaat Danışmanlık Sanayi Limited Şirketi konusu: 
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: a. Robotik üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak her türlü binanın inşası ile alt ve üst yapı elemanlarının, hazır beton kent donatılarının ve diğer tüm yapı malzemelerinin üretimini yapmak. b. Robotik üç boyutlu yazıcıların üretimini ve ithalatını yapmak, ham maddesini imal eden endüstriyel tesisler kurmak. c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, yenileme işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. i. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. j. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. k. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. l. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. m. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. n. Durum, kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. o. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. p. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. r. Her türlü ve her alanda endüstriyel tesisler kurmak ve işletmek. Bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere Şirket; a) Şirket yukarıda belirtilen tüm konularda danışmanlık hizmeti verebilir ve bu maksatla üçüncü kişilerden de danışmanlık hizmetleri satın alabilir. b) Gerekli araç, nakil vasıtaları makine ve tesisler ile bunların yedek aksamlarını satın alır ithal eder kiralar. Ayrıca her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralar, kiraya verir, finansal kiralama yapabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. c) Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira hakları ve beraatları marka patent teknik yardım knowhow imtiyaz ve ruhsatnameler ve bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir, kullanabilir. Şirket adına tescilini talep edebilir. Teminat olarak gösterebilir devir edebilir. Ayrıca bu hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d) Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir yerli ve yabancı kurulmuş veya kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Franchise verebilir veya başka firmalardan alabilir. e) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. f) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. g) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: BARBAROS MAH.IHLAMUR BUL. NO:3/15 ATAŞEHİR