17 / 08 / 2022

Euporto Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Euporto Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ali Tuncay Yılmaz ve Aylin Suzan Kalem ortaklığında kuruldu.Euporto Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ali Tuncay Yılmaz ve Aylin Suzan Kalem ortaklığında kuruldu.

Euporto Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek. Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. İNŞAAT Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Konusu ile ilgili her türlü sınai mamul ve malzemenin pazarlaması ve ticareti ile şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye katılmak, teklif vermek. Konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, geçici ithalat, dahili toptan ticaret, taahhüt, pazarlama, temsilcilik, distribütörlük ve mümessillik işleri, Şirket faaliyet konusuna girmek kaydıyla aynı işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurma, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştiraklerini aracılık yapmamak kaydıyla gerektiğinde devir ve ferağ etmek, Konusuyla ilgili işlerde yurtiçi ve yurt dışında danışmanlık hizmeti vermek, Konusu ile ilgili olan makine ve teçhizat ile taşınmazları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek. Menkul ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak. Kiraya vermek ile kiraya almak, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, taşınmaz mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis, iktisap, devir ve ferağ etmek. Konusu ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kredi müesseseleri ve bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak ve bu kredilerle ilgili kredi alma sözleşmeleri yapmak. Konusu ile ilgili olarak şirketin borçları ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. Şirketin işleri için gerekli taşıtlar ile iş makinelerini iktisap etmek, devretmek, imal ettirmek, kiralamak ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Şirket faaliyet konusuna giren her türlü lisans, ihtira beraatı, know-how, patent, marka, imtiyaz hakkı ve ruhsatları temin etmek ve bunlar için anlaşmalar yapmak. Konusu ile ilgili olarak her türlü taahhüt işlerine girerek pey akçesi vermek, almak, teminat mektubu almak, vermek, gereğinde devretmek.