Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Uğur Kuru tarafından kuruldu.


Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi 20 bin TL sermaye ile bugün Uğur Kuru tarafından kuruldu. 


Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; 1-Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiliğe haiz özel veya kamu kurum kuruluşlarına kalite standartları,TSEK,TSE,kalite belgeleri ve sertifikaları,ISO kalite yönetim sistemleri,barkod, bilgisayar sistemleri ve yatırımları, CE işareti konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, bunlar ile ilgili yetkili kurum ve kuruluşlara yasal müracaatlarda bulunmak ve bunları takip etmek, sonuçlandırmak,tescil etmek,konusunun gerektirdiği bütün işlemleri yapmak,yaptırmak. 2- Her sektörde işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) konularına yönelik olarak gerekli laboratuvar analiz, ölçüm, risk değerlendirmesi, kontrol, denetim, tetkik ve belgelendirme hizmetleri sağlamak,OSGB danışmanlığı,eğitimi ve hizmeti vermek, 3- Her sektörde çevreyi korumak ve olumsuz çevre etkilerini belirlemek amacıyla; gerekli laboratuvar analiz, ölçüm, risk değerlendirmesi, kontrol, denetim, tetkik ve belgelendirme hizmetleri sağlamak, 4- Mekanik ve kaynaklı imalata yönelik her türlü ölçüm, kalibrasyon, tahribatlı veya tahribatsız olarak muayene, tetkik, laboratuvar analiz, elektrot testleri, fiziksel, kimyasal ve metalürjik test ve kontrollerini, denetimlerini ve belgelendirilmesini yapmak. Metal ve plastik malzeme kullanılarak yapılan kaynaklı imalat yöntemlerini, kaynakçıları ve kaynak operatörlerini değerlendirmek, onaylamak ve belgelendirilmesini yapmak. Söz konusu kaynaklı imalat konulan ile ilgili personele yönelik eğitim vermek ve belgelendirmek, 5-Yurt içinde ve yurt dışındaki firmalara patent ve marka tescili işlemlerinde müşavirlik ve aracılık yapmak, Kalite Yönetim Sistemleri eğitim,danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri vermek. 6-Fikri ve sinai mülkiyet hakları konusunda her türlü danışmanlık hizmeti vermek, 7-Yönetim Sistemleri konusunda eğitim, gözetim, teknik kontrol, denetim, muayene,danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri vermek, 8-.Bilgi ve bilgi yönetim sistemleri tasarlamak geliştirmek kurmak uygulamak ve işletmek. Bilgi teknolojileri konusunda yatırım ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,bilgi sistemi ve yazılım ürünleri tasarlamak ve geliştirmek,gerçekleşmesi için tatbikat çalışmaları yapmak ve uygulamak. Her türlü bilgisayar yazılımı tasarlamak, geliştirmek üretmek,eğitim,sınama,uygulamak,işletme ve destek hizmetleri ni vermek,yazılım araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,bu faaliyetlere yönelik danışmanlık ve iş hizmetleri vermek. 9-Yönetim sistemleri konusunda yurt içi ve yurt dışındaki firmalara danışmanlık yapmak, eğitim, bilişim,elektronik, veri güvenliği, gıda, turizm, tarım, lojistik, temizlik, mobilya, inşaat ve tüm üretim ve hizmet sektörlerinde gerekli danışmanlıkla ilgili hizmetleri vermek, bunlarla ilgili hizmet satın almak, yurt içi ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili danışmanlık yapmak, ihalelere girmek ve aracılık işlemleri yapmak, Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı tüm hibe, teşvik, kredi projelerinde danışmanlık hizmetlerini vermek, hizmet satmak, hizmet satın almak yurt içi ve yurt dışında faaliyet konularıyla ilgili danışmanlık yapmak,ihalelere girmek ve aracılık işlemleri yapmak, 10-Şirketin başlıca amaç ve konusu ile ilgili mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla her türlü konuda yurt içinde ve yurt dışında sertifikasyon,danışmanlık,denetim ve belgelendirme hizmetleri konusuyla ilgili olarak gözetim ve teknik kontrol hizmetlerinin verilmesi, 11- Konusuyla ilgili her türlü konuda, yurt içinde ve yurt dışında sertifikasyon ve denetim hizmetleri vermek, Sertifika önceki ve veya sonrası gözetim ve teknik kontrol hizmetleri vermek, 12-Her türlü personel ve mesleki belgelendirme ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, danışmanlığını yapmak ve sertifikasyon hizmetlerini gerçekleştirmek. 13-Sağlık sektörüne ait ara eleman yetiştirmek ve tıbbi konularla ilgili eğitim vermek üzerine kurslar açmak, ilköğretim ve orta öğretim ders geliştirme üzerine kurslar açmak, üniversite hazırlık kursları,yabancı dil kursları, bilgisayar kursları açmak, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları, etüt eğitim merkezleri, özel kreşler ve anaokulları açmak, yaz spor okulları açmak, yatılı okullar ve bu okullara ait yurtlar açmak, işletmek,yönetmek, yurt içinde her türlü eğitim danışmanlığı hizmetleri yapmak, her türlü okul ve ders araç gereçlerinin ithalatını iç ve dış ticaretini yapmak,okul kantin işletmeciliği yapmak veya bu hizmetlerin organizasyonuna aracılık etmek, eğitimle ilgili her türlü test ve soru hazırlamak, kariyer planlaması yapmak, eğitimle ilgili her türlü yayının basımı, yayınlanması işlerini yapmak. 14-Her türlü bilgi sistemlerinin,veri kayıt sistemlerinin, yönetimi, bilişimi, projesi, danışmanlığı,müşavirliği ve mühendisliği hizmetleri vermek. Bununla ilgili veri kayıt,teknik ve sağlık personeli istihdam etmek, kendi bünyesinde ve projelerde çalıştırmak,tıpta kullanılan her türlü elektronik alet ve cihazlar ile malzemelerin bakımı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 15-Her türlü bilgisayar sisteminin ve ilgili çevre birimlerinin, yazıcıların, elektronik donanımların, telekomünikasyon aygıtlarının, otomatik kontrol sistemlerinin, her türlü robot sistemlerinin, büro makinelerinin ve elektronik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Eurogate Belgelendirme Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi Adres; Tozkoparan Mah.Süvari Sk.400 Konutlar D-2 Blok 5/11 Güngören