27 / 06 / 2022

Ev alacaklar dikkat! Fazladan para ödemeyin!

Ev alacaklar dikkat! Fazladan para ödemeyin!

Ev alırken dikkat etmeniz gerekenleri daha öncelerde de anlatmıştık. Bu kez, tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için araştırdık.Alacağınız yada satmaya karar verdiğimiz evininiz tapu devir işlemleri için dikkat etmeniz gereken hususlar bulunuyor. Tapu dairelerine başvurmadan önce bir takım evrakları hazırlamanız ve tapu işlemleri sırasında belirli noktalara dikkat etmeniz işlemlerinizi çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak. 

Tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken 3 madde:

1- Gerekli evraklarınız hazır olarak gidin
2- Tapu dairesine gitmeden önce randevu alın
3- Evi tapuya aldığınız fiyat üzerinden beyan edin
4- Tapu harcının kim tarafından ödeneceğini önceden konuşun

1- Gerekli evraklarınız hazır olarak gidin

Tapu müdürlüklerine  evrakların tamamı ile başvurarak satış işlemi için randevu almanız gerekiyor. Başvuru sırasında eksik evrak olduğu fark edildiği takdirde tapu işlemleri başlatılamaz ve başvuru belgesinde eksik evrak olduğu bildirilir. Bu nedenle eksik olan evrakları tamamlayarak tekrar başvuru yapmanız gerekebilir. İsteniler evraklar:

- Tüm alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanı veya vekâletlerinin aslı,  
- Tüm alıcı ve satıcıların vesikalık fotoğrafı (satıcılar 1, alıcılar 2 adet),
- Zorunlu Deprem Sigortası,
- Konutun bağlı bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedel,
- İlgili konutun tapu aslı (tapular çıkmadı ise istenmez), 
- Kredi kullanılacaksa banka ipotek evrakları,

2- Tapu dairesine gitmeden önce randevu alın

Tapu dairesine gitmeden önce randevu almanız olası aksaklıkların ve yoğunluğun önüne geçeceğinde işleminiz daha kısa sürede tamamlanır. Devredilecek olan konutun sahibi ya da yetkilendirilmiş vekili, Alo 181 Çağrı Merkezini arayıp kolayca randevu alabilir. 

3- Evi tapuya aldığınız fiyat üzerinden beyan edin

Tapuya satışı bedelinin, gerçek bedelden düşük gösterilmesi alıcı ve satıcının çeşitli cezalara maruz kalmasına yol açabiliyor. Gelir İdaresi incelemesinin sonucunda beyanın eksik olduğunu tespit edilmesi durumunda eksik beyan edilen tutarın harç bedellerini gecikme faizi ve tespit edilen harç tutarının yüzde 25’i oranın vergi ziyaı cezası veriliyor. Kullanılan konut kredisi kadar tapuya satış bedeli beyanında bulunmak ise tam olarak yeterli olmuyor. Gelir İdaresi dâhil tüm kurumlar konutun yüzde 80’ine kredi kullanıldığına bakıyor. Bu cezalar ile birlikte mevcut yasaya göre aldığınız evi 5 yıl içerisinde satmanız durumunda, Değer Artış Kazancı Vergisi hesaplaması yapılıyor. Bu süreçte alım sırasında tapuya harç bedelini az ödemek için düşük bir beyanda bulunduysanız, çok yüksek vergi ödemeleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. 

4- Tapu harcının kim tarafından ödeneceğini önceden konuşun

Tapu dairesine gerekli evrakların teslim edilmesi ve devir işlemlerinin başlatılmasında sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise döner sermaye hizmet bedeli ve tapu harcı ödemesidir. Yasal düzenlemelere göre, hizmet bedelinin ve belirlenen tapu harcı tutarının alıcı ve satıcı tarafından yarı yarıya ödenmesi gerekiyor. Alışılagelmiş satış yöntemlerine göre hareket edildiğinde ise masrafları sadece alıcı ödemek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle ev fiyatı pazarlığı yapılırken bu masrafların nasıl ödeneceğini netleştirmek gerekiyor. 

2019'da tapuda kimler ne kadar ödeyecek?

Tapu işlemleri 2019'da nasıl yapılacak?

Ev alırken dikkat edilmesi gereken yasal işlemler!

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com