Ev kadınlarının 2019 emlak vergisi muafiyeti!

Ev kadınlarının 2019 emlak vergisi muafiyeti! Ev kadınlarının 2019 emlak vergisi muafiyeti!

Tek evi olan ev kadınının 2019 yılında emlak vergisinden muaf olabilmesi için 2018 yılındaki menkul sermaye iradı gelirleri sınırının 34 bin lira olması gerekiyor. 

Emlak vergisi ödemelerinden kimi mal sahipleri muaf olabiliyor. Muafiyet için aranan şartları taşıyan kimselerin belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Sezgin Öcan, bugünkü yazısında ''Tek evi olan ev kadınının 2019 yılında emlak vergisinden muaf olabilmesi için 2018 yılındaki menkul sermaye iradı gelirleri sınırının kaç lira olması gerekiyor?'' sorunu cevaplandırdı. İşte o haber...

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlanndan aldıklan aylıktan ibaret bulunanların, elde ettikleri ve yıllık tutan toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil eden gelir olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre, ev kadınları ile emekli, dul ve yetim aylığı alanların, Türkiye sınırları içinde sahip olduklan brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenine ilişkin olarak 2019 yılında emlak vergisi ödememeleri için elde ettikleri menkul sermaye iradı gelirlerinin yıllık toplam tutarının, 2018 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimi tutarı olan 34 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

6 soruda emlak vergisinden kimler muaf?

pus