Ev kirası artışı nasıl yapılır?

Ev kirası artışı nasıl yapılır? Ev kirası artışı nasıl yapılır?

Kiralamalarda yeni kira döneminde kiracıya yapılacak zammın Üretici Fiyat Endeksi oranları baz alınarak hesaplanması gerekiyor. Peki, ev kirası artışı nasıl yapılır? İşte ev kira artış oranları..Ev kirası artışı nasıl yapılır?

Kiralamalarda yeni kira döneminde kiracıya yapılacak zammın Üretici Fiyat Endeksi oranları baz alınarak hesaplanması gerekiyor. Ev sahibi kiracısına bu oranlardan yüksek bir oranda zam yapamıyor. 


Borçlar Kanunu Madde 344 gereğince; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Ev kirası artışı hesaplamalarında ÜFE oranlarının kullanılması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. ÜFE oranlarından hangisinin kullanılacağına dair bilgiler ise Kanun'da değil, TÜİK tarafından yapılan açıklamalarda yer alıyor.


TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre kira artış hesaplamalarında, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınması gerekiyor.


Haziran ayına ait ev kirası artışı oranları yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.


Kiracı ve ev sahibi hakları kanunu!