Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Taşınmaz kiralamalarında mal sahibi kanunen, kiracısını ancak kanun kapsamında belirlenen haklı gerekçelerin meydana gelmesi durumunda çıkarabiliyor. Peki, ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?


Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Taşınmaz kiralamalarında, mal sahibi ile kiracı bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Mal sahibi, kiracısını ancak kanun kapsamında belirlenen haklı gerekçelerin meydana gelmesi durumunda çıkarabiliyor.


Peki, ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi kendisi oturmak isterse ne olur?


Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince,  ev sahibi, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa kiracısını çıkarabiliyor.


Ancak bunun için ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay tahliye bildiriminde bulunması veya dava açması gerekiyor.


Borçlar Kanunu..

1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle

a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeniden kiralama yasağı ne zaman uygulanır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com