Ev üzerindeki ipotek nasıl kalkar

Ev üzerindeki ipotek nasıl kalkar

Tamer Heper Posta Gazetesi'ndeki köşesinde vatandaşlar sorularını yanıtlıyorBir ev almaya kalktım. Bunun için kredi alacaktım ancak evin üzerinde 4 liralık ipotek olduğunu gördüm. Bu nedenle kredi alamadım. İpotek konalı yaklaşık yirmi sene olmuş ama ipotek hâlâ görünüyor. Bu ipotek nasıl kalkar

İki ihtimali düşünüyorum. Birincisi ipotek koyan kişinin belli olması hali. İpoteğin kaldırılması talebinde bulunulur, şayet ipoteği
gerektiren borç ortadan kalkmış ise ipotek alacaklısının talebi ile ipotek kalkar. Şayet borç hâlâ duruyor ise ipotek alacaklısının alacaklı olduğu faiz hesaplanır, borç kapatılır, ipotek kalkar. Ancak ikinci ihtimal var ki sizinkinde bu halin bulunduğunu görüyorum. Burada ipotek alacaklısı tanınmıyor. Bu halde ipoteğin kaldırılması için iki yol vardır. Birincisi mahkemede dava açmak, ikincisi icra iflas Kanunu hükümlerine göre ipoteğin kaldırılması talebi ile takip yapmaktır. Her iki halde de ipotek sözleşmesi hükümlerine göre nihai borç  hesaplanır, bu para depo edilir, ipoteği kaldırılır. Bunu bir meslektaşımın takip etmesinde yarar vardır. Ancak bu işlem anlaşılacağı gibi hemen sonuçlanmaz, biraz zaman ister. Bu süreci siz değil satıcı başlatacak ve yine bu süre için alıcı ve satıcı satış konusunda anlaşmış ise bir satış vaadi sözleşmesi yaparak ileride gayrimenkulun alımını teminat altına alabilirler. Bu işi yapmak satıcının da menfaatinedir, zira her alıcı bu problemle karşı karşıya kalacaktır.
Posta