Evde keyfi tadilatlar tarihe karışacak!

Evde keyfi tadilatlar tarihe karışacak!

Kat Mülkiyeti Yasası, Meclis'ten geçti. Yasaya göre, borcunu ödemeyen komşunun evi, mahkeme kararıyla satışa çıkarılacak. Ortak alanda keyfi tadilat yapılmayacak.
Apartman ve sitelerde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren Kat Mülkiyeti Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Yeni yasa ile binaların depreme karşı dayanıklı hale gelmesini sağlanacak. Hiç kimse kafasına göre evinde değişiklik yapamayacak. Dükkan ve galeriler için kolonlar kesilemeyecek, balkonlar rengboyanamayacak. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:


Duvar yıkmak yasak


* Ortak alan tadilatı için izin: Gayrimenkullerin ortak alanlarında yapılacak tadilatlar için tüm kat maliklerinin yazılı rızasının alınması hükmü yeni yasa ile değişti. Yeni yasada, daire sahiplerinden biri, diğer kat maliklerinin "beşte dördünün" (yüzde 80) yazılı rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramayacak. Ancak acilen onarım veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğu mahkemece tespit edilirse kat maliklerinin rızası aranmayacak.


* Kolon ve kirişi kesmeye komşu onayı: Komşularının onayı olmadan hiç kimse evindeki kolan ve kirişleri kestiremeyecek. Taşıma sistemine dahilse duvarlarını yıktıramayacak. Özellikle apartmanların altındaki dükkya da galerilerin kolon ve kirişlerinin kesilip, depremde binaların yıkılmasına neden olmasının önüne geçilecek.


* Beğenmediğin kararı dava etme: Bina ile ilgili alınan bir kararı benimsemeyen daire sahipleri mahkemeye kararın iptali için dava açabilecek.


'Çekilmez' komşunun evi satılacak


* Geçimsiz komşuya düzenleme: Yasaya göre; kooperatif kesintisi, apartman aidatı, bakım ve onarım masraflarına ait borcunu ödemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek komşuları için hayatı çekilmez hale getirenlerin mahkeme kararı ile evlerinin satılması söz konusu olduğunda zarara uğramaları da önlenecek. Ev, davanın açıldığı tarihteki değil, hüküm verildiği tarihteki rayiç değerinden satılacak. Mevcut sistemde ev davanın açıldığı tarihteki değerinden satılıyordu. Davalar çok uzun sürdüğü için vatandaşlar büyük zararlara uğrayabiliyordu. Dava açıldığında bir ev 50 bin YTL ise mahkeme sonuçlandığında değeri 100 bin YTL'ye çıkıyor, ancak yasadaki hüküm nedeniyle vatandaş 50 bin YTL'lik zarara uğruyordu. Kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse davayı öteki kat malikleri açacak ve hhüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılara uygun bir süre verecek. Devir bedelinin süresi içinde geçimsiz komşunun hesabına yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hdavalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle davalıya ödenmesine karar verecek. Kat irtifakı sahiplerinden biri, kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, İhtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse, onun arsa payının ve kat irtifakının, dava tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verebilecek.


* Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, bina girişine görülecek bir yere asılacak. Bu yapılmazsa, yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin her biri, şikayet olursa mahkemece para cezasına çarptırılabilecek.


* Deprem için yapılan güçlendirmeler ana gayrimenkulun genel giderine eklenecek ve ödemesini geciktirenler aylık yüzde 5'lik gecikme tazminatı ödeyecek.


* Kat maliki, kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacak. Binaların kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi taşıyıcı sistemleri ortak yerler sayılacak. Kat malikleri burada bağımsız hareket edemeyecek. Artık, malikler kafasına göre kolon kiriş kesemeyecek


* Ortak alanlarda tadilat için artık tüm maliklerin değil beşte dördünün rızası yeterli olacak.


* Ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesis, değişik renkte dış badana veya boya da tarihe karışıyor. Ancak acil onarım veya ana yapının güçlendirilmesi zorunlu mahkemece tespit edilirse kat maliklerinin rızası aranmayacak.


* Yapıları tamamlanmış olan kat irtifaklı binada, yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu olacak.


Depreme karşı güçlendirme:


Düzenlemeye göre, depreme dayanıklılık için yapılacak tüm harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payını ödemeyenler gecikme için aylık yüzde 5 tazminat ödeyecek.


* Kat mülkiyetine geçmeyene ceza:


Yasa çıkmadan önce kat irtifakı kurulmuş ve yapıları tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış binalarda, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilecek. Belirtilen sürede, kat mülkiyetinin kurulması için gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahipleri, bin YTL para cezası ödeyecek.


(Sabah)