Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni tarifeye geçildi. Yeni tarifede bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı.


Ev ve iş yerleri için yapılması zorunlu tutulan Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) yeni tarifeye geçildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; güncel tarife Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni tarife ile 021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı. 

Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya çıktı.

Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

DASK NELERİ KARŞILIYOR? 

Deprem sonrasında bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zarar karşılanıyor.

DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına alıyor.

Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

NEYİ KARŞILAMAZ 

DASK, enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, depremden bağımsız olarak binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararları karşılamıyor.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR? 

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına dahil edilerek sigortalanabiliyor.

Evi olanlar dikkat! O tutarlar değişti!

TEMİNAT KAPSAMINA ALINMAYAN YAPILAR 

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar DASK kapsamında sigortalanmıyor. Bu tarz yapılar İhtiyari Deprem Sigortası ile sigortalanabiliyor.
 
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ!