08 / 12 / 2022

Evini yenileyecekler dikkat!

Evini yenileyecekler dikkat!

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve riskli olduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri yapılıp depreme ve doğal afetlere daha dayanıklı binalar yapılıyor. Devlet ise kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarda oturan vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. İşte tüm merak edilenler...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan kentsel dönüşüm kira yardımlarında dairesi dönüşüme girecek olan vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Gürses Gazetesi'nde yer alan habere göre; yapılan kira yardımları 18 ay süre ile yapılıyor. Kentsel dönüşüme alınmasının ardından tahliye kararı çıkarılan ve tahliye kararıyla beraber 1 yıl, binanın yıkıldığı tarih ile birlikte 3 ay içinde yer aldığı ilin veya ilçenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine yapılan veya belediyelere yapılan başvurular ile kira yardımı alınabilmektedir. Hak sahiplerinde bazı belgeler talep edilirken başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı alınabiliyor. 

Evini yenileyecekler dikkat!

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri nelerdir?

 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi
 • Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu
 • Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi
 • Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur
 • Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir
 • Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

Evini yenileyecekler dikkat!

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?

Bakanlık veya belediyelere yapılan başvurular sonucunda istenilen tüm belgeler eksiksiz olarak kuruma verilmesinin ardından gerekli şartlar şu şekildedir;

 • Anlaşma ile istenilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabiliyor.
 • Kentsel dönüşüm kapsamında mülkiyetini belgeleyemeyen vatandaşlara kira yardımı ve kredi kullanım hakkına sahip olunabiliyor.
 • Uygulamanın gerektirmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup kanun kapsamında bulunan yapıları kullanan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı veriliyor. 
 • Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Evini yenileyecekler dikkat!

Kentsel dönüşüm kira yardımı formu

.... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16'ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum.  

Riskli binamı …./…./2021 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine İlişkin karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; Gereğini arz ederim.

……/…./2021

Ad Soyad - İmza

İletişim Bilgileri

Adres:

Telefon:

Banka Hesap Numarası (IBAN):

EKLER:  …..

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri 2021!

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak?
Geri Dön