Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi kuruldu!

Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi kuruldu! Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi kuruldu!

Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mazhar Özgür tarafından kuruldu.Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mazhar Özgür tarafından kuruldu.


Evoscouts İletişim Projeleri Yönetim ve Planlama Limited Şirketi konusu: 

1-Gerçek ve tüzel kişilerin iş süreçlerine dış kaynaklı çözüm hizmeti sağlamak, onların projelerini, ürün hizmetlerini, kampanyalarını müşteri destek hattı, çağrı merkezi, tele pazarlama ve diğer iletişim yöntemleri marifetiyle müşteriye tanıtmak, pazarlamak, satış faaliyetinde bulunmak; işbu proje, ürün, hizmet ve kampanyalara yönelik iş sürecini ele almak planlamak ve yönetmek, 2-Her türlü çağrı merkezleri kurmak, işetmek, kiralamak, kiraya vermek ve bununla ilgili gerekli altyapı ve üst yapı sistemlerini kurmak, gerekli olan bütün alet ve edevatların alımını,satımını ,ithalat ve ihracatını yapmak. 3-Çağrı merkezi kurmak, (call center) çağrı merkezlerine gelen müşteri taleplerini değerlendirmek, müşteriyi ürün hakkında bilgilendirmek, müşteriyi satış noktası hakkında bilgilendirmek, ürünle ilgili sorunları çözmek, ürünle ilgili sorunlar için servis yönlendirmesini koordine etmek, müşteriye yönelik özel pazarlama faaliyetleri yapmak, özel gün kutlama, yeni ürün tanıtımı memnuniyet çalışmaları, telefon, email, faks gibi iletişim araçları ile alınan çağrılar, görüşme kayıtları bir yazılımda tutmakta, ses kayıtları alınmakta çağrı merkezi performansı raporlarını yapmak, 4-Alınan çağrılar ve yapılan görüşmeler dahilinde firmanın birçok konuda strateji belirlemesi için birçok kaynak oluşturmak,planlama yapmak, ürün kalitesi, satış personeli performansı, bayi kanalı performansı, çağrı merkezi performansı, servis ekibi performansı, reklam ve kampanya çalışmalarındaki başarıya hız vermekte, kendini geliştirmekte ve hedeflenen müşteri devamlılığını sağlamaktır, 5-Konuları ile ilgili telefon çağrısı, e-posta, faks, sms, çevrimiçi sohbetler (online chat) gibi iletişim kanallarını yönetmek, bununla ilgili olarak iletişim araçları ve platformları kurmak (Contact Center, Customer Contact Center, Customer Interaction Center, Customer Interaction gibi) 6-Sahada gerçekleştirilmesi gerekli anket uygulamalarının, veri toplama hizmetlerinin, gizli müşteri çalışmalarının planlaması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerinde bulunabilir. 7-Çağrı merkezinde kullanılacak olan müşteri veri tabanının temizlenmesi, tekrarlardan arındırılması, adres ve telefon güncellemesinin yapılması, segmentasyonu ve raporlanması, müşterilerimizin organize edecekleri etkinliklerin telefonda kayıt, bilgilendirme, katılım sonrası yorumları alma, anket düzenleme ve raporlama hizmetlerinde bulunabilir, bu konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir, 8-Şirket iştigal konusunda bakılmaksızın her türlü şirkete çağrı servisi hizmetlerini verebilir, şirket bünyesine eleman çalıştırabilir, eğitim verebilir, danışmanlık hizmetleri yapabilir, 9-İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir. 10-Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alış veriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi. 11-Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması ve satışı. 12-Her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayarlı her türlü görsel ve sunu hizmetlerinin verilmesi. 13-Her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile birlikte ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma, yurtiçinde ve dışında büro, acentelikler, bayilikler, mümessillikler açılması, verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması. 14-Konusu ile ilgili mevkute ve dergi gibi süreli yayıncılık yapmak, gazete ve dergi yayınlamak, her türlü reklam ve ilancılık hizmetleri vermek. 15-gıda sektöründe her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak 16.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Küçükbakkalköy Mah.Dudullu Cd. R2Blok Brandium No:23-25B/264 ATAŞEHİR