13 / 08 / 2022

Eylül Esintisi Su Ve Geri Dönüşüm Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Eylül Esintisi Su Ve Geri Dönüşüm Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Eylül Pekşen ve Onur Can Özcan ortaklığında kuruldu.Eylül Esintisi Su Ve Geri Dönüşüm Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Eylül Pekşen ve Onur Can Özcan ortaklığında kuruldu.

Eylül Esintisi Su Ve Geri Dönüşüm Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
SU KAYNAKLARI Her türlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkartmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Bu amaca uygun, dolum tesisleri, laboratuvarlar, araştırma ve analiz tesisleri, su istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, kurulu ve kurulacak tesislere ortak olmak, bayilikler vermek, bayilikler almak, bununla ilgili her türlü makine aksam ve yardımcı tüketim maddeleri ve ambalaj malzemelerinin bidon, pompa vs. imali, alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. Şirket konusu ile ilgili hammadde ve mamul maddelerinin ithalatını ve ihracatını yapmak. Su kaynağı ile ilgili arsa ve arazinin alışını, satışını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek, arsa üzerinde her türlü yatırımı yapmak. ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM Şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı. Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak ve bunları yan mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek. Plastikten mamul ürünlerin enjeksiyon yolu ile dökülmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti ve pazarlanması. Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması. Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı. Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi söküm işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması. Hurda metal kağıt, cam, PVC, plastik, kauçuk, poliüretan vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı. Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması. Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastiklerinin ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı. Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları, bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı. Konu ile ilgili toplama, depolama, işleme ve taşımacılık hizmetlerinin yapılması. Demir, çelik, boş LPG tüpleri, plastik, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko, makine, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi yada soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan, klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi ve bu hizmetin karşılığında kiralanması. Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek. Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek. Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek. Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek. İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.