Eyüp'te icradan 4 milyon 942 bin TL'ye işyeri!

Eyüp'te icradan 4 milyon 942 bin TL'ye işyeri!

İstanbul 10. icra dairesi, Eyüp'te bulunan 839 metrekare iş yerini 4 milyon 942 bin TL 'ye icradan satışa çıkarıyor. Satış açık artırma suretiyle yapılacak.


İstanbul 10. icra dairesi, Eyüp'te bulunan 839 metrekare alana sahip iş yerini açık artırma suretiyle satışa çıkarıyor. İşyerinin bedeli 4 milyon 942 bin TL olarak belirlendi.


Satış, 16 Ocak 2015'te saat 14.00-14.10 arası İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda açık artırma sureti ile gerçekleşecek.İhale ilanı:


T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2013/5347 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Rami Yeni Mahalle, 4 ada, 15 parsel sayılı 839,00m2 miktarlı kargir iki evi ve dükkanı olan bağ niteliğindeki taşınmazın tamamı. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Ramiyeni Mahallesi Rami Kışla Caddesinde 124 kapı nolu zemın+asma katlı çelik kostrüksiyon yapı tarzlı işyeridir. Cephesi cam ve kompozit panelden giydirme cephe şeklindedir. Zemin kar yaklaşık olarak 400m2, asma kat yaklaşık olarak 255 m2 olmak üzere toplam 655m2 kullanım alandır. Zemin katta geniş bir salon , WC ler, dahili merpenle çıkılan asma katta ofisler, WC ve mutfak gibi mahaller yer almaktadır. Zeminler ıslak hacimlerde seramik diğer mahallerde doğal giranit / laminat parke/PVC döşelidir. Tavan kısmen metal , kısmende alçıpan asma tavandır. Ancak ince imalat kalemlerinin çoğu (tavanlar , klimalar , armatürler , bataryalar vb ) sökülmüş ve büyük bir kısmı hasarlanmıştır.


Adresi : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Ramiyeni Mah. Ramikışla Caddesi no: 124

İmar Durumu : Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.12.20i3 tarih , 10767 sayılı yazısında; Eyüp , Ramiyeni Mah 4 ada 15 parsel sayılı yerin 17.12.2004 t.t.'li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planında B lejantlı ticaret ve hizmet alanında kaldığı , plan notlarının 21. bendinde 'B

bölgesi içinde ticaret ve hizmet amaçlı nitelikte yapı yapılabileceği , imar koşullarının max TAKS:0,40 zeminde , normal katlarda TAKS:0,30-035 olabileceği , 750 m2 ile 3.000 m2 arasındaki parsellerde KAKS: 1,50 olabileceği' belirtilmiştir.


Kıymeti : 4.942.000,00 TL

KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 16/01/2015 günü 14:00 -14:10 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul lO.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye ' Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1, maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteseisilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere i İanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5347 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/12/2014


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale dosyası için tıklayın