Çukurova Balkon

Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Cevat Küçük tarafından kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 500 bin TL sermaye bedeli ile Cevat Küçük tarafından kuruldu.

Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Şirket ner nevi özel inşaat, kat karşılığı inşaat ve Resmi yarı resmi ve özel yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gibi Bayındırlık tesisleri ile sınaî ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Şirket maksat ve konuları çerçevesinde ihtiyacını karşılamak üzere gayrimenkul inşa edebilir, satın alabilir. Bu tür inşaatların başlangıcından sonuna kadar yapımını taahhüt edebilir. Gayesi için edindiği menkul ve gayrimenkul mallardan şirket gayesi dışına çıkan ve ihtiyaç dışı olanları satabilir. b) Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, tesisat, montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini deruhte edebilir ve bu fasıldan olmak üzere inşaat ve tesisat projeleri hazırlayabilir, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapabilir, resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhüde girebilir. Bu işlerle ilgili olarak her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri, iş makineleri ve tesisatlarını imal edebilir, ihracat ve ithalatını, montaj ile alım satımı ve kiralaması ticaretini yapabilir, ihalelere katılabilir, bakım ve tamir atölyeleri açarak işletebilir. c) Bilumum nalburiye, hırdavat malzemeleri ile boya ve sıhhi tesisat malzemelerinin alımı satımı ithalat ihracatı ile imalatını yapmak d) Bilumum demir, alüminyum, çelik, saç gibi malzemeleri ham yarı mamul ve mamul olarak alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. e) Her nevi otomotiv sanayi ile ilgili vasıtalar, kara ve nakil vasıtaları, tarım makineleri inşaat ve iş makineleri ve bunların yedek parçalarının İthali, pazarlaması, uluslar arası kara ve deniz nakliyatı yapmak, yurt içi yurt dışı nakliye işlerini deruhte etmek, kamyon ve treyler çekicileri ve bunlarla ilgili aksesuar alım ve satımı ile bilumum nakliye işlerini yapmak. f) Bilumum sağlık hizmetleri ile ilgili özel hastaneler, huzurevleri, spor tesisleri, jimnastik salonları, özel okullar, çocuk kreşleri inşa edebilir, kiralayabilir, alabilir, satabilir ve bunların işletmeciliğini yapabilir. g- Şirket her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. h- Şirket her nevi kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek ıŞirket Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak. ı-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir. j-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rente-car hizmeti verebilir ve komisyonculuğunu yapabilir. k-Şirket her nevi çalışma alanlarında iş gücü elamanlarını tedarik etmek, yönetim ve eğitim danışmanlığı yapmak. l- Şirket her nevi tekstil sektöründe kullanılan sarf malzemelerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak. m-Şirket her nevi yazılı ve görsel basında reklam hizmetlerini alıp vermeye, duvar panolarında yer alıp bunların üzerinde ki yerleri reklam alanı olarak kullanmak ve kullandırmak gerekli organizasyon işlerini yapmak. n- Şirket her nevi teknoloji yenilik ile ilgili arge çalışmalarına yönetim danışmanlığı yapmak. o- Şirket her nevi prefabrik ev ve konteyner alım satım ve imalatını yapmak. p- Şirket her nevi otomasyon işlerini Elektrik ve elektronik işleri yapmak. Yukarıda sayılan amaç ve konusunu gerçekleştirmek için; 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Fam Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres:Esenyalı Mahallesi Yanyol Cad. No: 61/89 Pendik