Fatih Cerrahpaşa Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi, 229 pafta, 1133 ada, 42 ve 43 parsellere ilişkin F-21-c-24-c-3-a numaralı Pafta üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıktı...Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fatih Cerrahpaşa Mahallesi, 229 pafta, 1133 ada, 42 ve 43 parsellere ilişkin F-21-c-24-c-3-a numaralı Pafta üzerinde parseller arasında sehven unutulan kademe hattının çizilmesine dair itiraz kapsamında hazırlanan; düzeltmelerle kademe hattının 42 ve 77 parseller arasında çizilmesi ve 42 parsele H:9.50m irtifa verilmesine dair 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 17 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandı.


Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 229 pafta, 1133 ada, 42 ve 77 parsellere ilişkin F-21-c-24-c-3-a numaralı Pafta bir ay süre bugün askıya çıkarıldı.


Pafta için tıklayın