Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi imar planı 16 Şubat'ta askıda!

Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi imar planı 16 Şubat'ta askıda!

Fatih Belediyesi tarafından, Mimar Hayrettin Mahallesi, 337 Pafta, 1167 Ada, 11 parsele ilişkin F - 21 - c - 25 - d - 3 - b numaralı Pafta 16 Şubat 2015 tarihinde askıya çıkacak...İstanbul Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 337 Pafta, 1167 Ada, 11 parsele ilişkin F-21-c-25-d-3-b numaralı Pafta üzerinde parsel üzerine sehven unutulan H:9.50 ibaresinin yazılması hususuna dair itiraz kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği 15 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.


Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi, 337 Pafta, 1167 Ada, 11 parsele ilişkin F-21-c-25-d-3-b numaralı Pafta bir ay süre ile 16 Şubat 2015 tarihinde askıya çıkacak.


Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi imar planı 16 Şubat