Fatih'te icradan 4 milyon 171 bin TL'ye satılık bostan ve ev!

Fatih'te icradan 4 milyon 171 bin TL'ye satılık bostan ve ev!

Fatih 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Fatih Veledi Karabaş Mahallesi, 357 pafta, 1408 ada, 60 parselde yer alan 2 bin 85 metrekare alanlı evi olan bostanı satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Fatih 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. FATİH (1). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/2015 Tal. 

Satılmasına karar verilen Gayrimenkulun cinsi: Kıymeti: Adedi: Evsafı:

TAPU KAYDI: Fatih I. Bölge Tapu sicil müdürlüğüne bağlı Fatih Veledi Karabaş (Mevlana Kapı) Mah. 357 Pafta, 1408 ada, 60 parsel sayılı 2.085,98.-M2 miktarlı evi olan BOSTAN' in TAMAMI

İMAR DURUMU: Fatih Belediye Başkanlığı imar ve planlama müdürlüğünün 12/08/2011 tarihli yazısında İstanbul IV nolu kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun 17/03/2010 tarih ve 3632 sayılı kararına (Başbakanlık onaylı) göre imar planında geçiş dönemi koruma Esasları ve kullanma şartlarının 5 b maddesine göre Tarihi ve Kentsel Sit alanında 3. derecede koruma bölgesinde kısmen çocuk bahçesi kısmen konut alanında kalan yer H=9.50 mt irtifa almaktadır denilmektedir. HALİ HAZIR DURUMU: Satılacak taşınmaz Fatih Veledi Karabaş mah. 357 pafta, 1408 ada, 60 parsel deki taşınmaz OTOPARK olarak kullanılmakta olup taşınmazın Aşmalı Aktar sokak cephe kısmında demir raylı olarak yapılmış otopark giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısının sol tarafında tek katlı gecekondu şeklinde yapılmış yazıhane bölümü ile wc' si ve yazıhanenin önünde sundurması bulunmaktadır. Taşınmazın giriş kapısının tam karşısında zemin beton döşeli araba yıkama yeri ve bitişiğinde borulardan yapılmış ve üzeri eternit döşeli araba çekme bölümünün arka kısmında da demir borulardan yapılmış üzerine eternit kaplanmış araba çekme bölümü bulunmaktadır. Taşınmazın diğer orta kısım alanı zemini mıcır döşeli açık otopark bölümü bulunmaktadır. Taşınmazın arka dip kısmında bir bölüm açık alan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait kısımda bulunmakta olduğu mahallinde otopark çalışanlarınca beyan edilmiştir. Elektriği suyu mevcuttur. Taşınmazın arsası üzerindeki yapıların eski yapı olduğu ve ekonomik değerlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın Kullanım alanı 2.085,98 m2 dir.

MUHAMMEN DEĞERİ: bilirkişi tarafından satılacak olan taşınmaza 4.171.960,00 TL (Dört Milyon yüz yetmiş bir bin doku yüz altmış lira) değer takdir edilmiştir.

Satış Şartları:

1- Satış 15/08/2011 PZT günü saat 10.00 den 10.15 e kadar FATİH (1). İCRA MÜDÜRLÜSÜNDE açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25/08/2011 Perş günü AYNI yerde AYNI saatte 2. arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga resmi ve yasal KDV nin tamamı ile tapu harç ve masraflarının 1/2 si alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye bedeli satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas¬rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2010/2015 Tal sayılı dosya numarası ile Müdürlğümüze başvurmaları ilan olunur. (lc.if.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Fatih 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus