08 / 08 / 2022

Ferdem İnşaat Turizm İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ferdem İnşaat Turizm İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ferdem İnşaat Turizm İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erdinç Kılıç tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 26 Aralık'ta Pendik, Üstkaynarca Esenler Mahallesi, Azizoğlu Caddesi'nde kuruldu.Ferdem İnşaat Turizm İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erdinç Kılıç tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 26 Aralık'ta kuruldu. 


Ferdem İnşaat Turizm İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İnşaat 1. Hertürlü inşaat taahhüt işleri, konut,işyeri, ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak. 3. Müstakil konut, iş hanları, fabrikalar yollar , baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler , tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her tülü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların , Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri , Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Bütçeli Daireler, Mahalli İdareler, Belediyeler, Yapı Kooperatifleri , özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon ,restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak , kiraya vermek. Turizm 1. Hertürlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 2. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 3. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 4. Şirkether türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. İletişim -Resmi ve özel kişi ve kuruluşların yapmakta olduğu telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin bayiliklerini almak ve işletmek. -Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak. -Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı, satımı, bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak. -Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları GSM operatörleri adına tahsil etmek. -Cep telefonu, telsiz telefon, telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.