25 / 05 / 2022

Fikirtepe'de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?

Fikirtepe'de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı'na gönderdiği bu talimat ile Fikirtepe Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy Mahalleleri'nde kamuya terk edilecek alanların akıbetini belirledi. İşte o belgeler...Fikirtepe de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?


Fikirtepe kentsel dönüşüm sürecinde kamuya terk edilecek alanların durumu uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi uygulayacak inşaat firmalarının kamuya terk edeceği alanlarla ilgili olarak ilk önce terklerin hangi kamu kurumuna yapılacağı konusunda kafa karışıklığı vardı. Terklerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne mi, Kadıköy Belediyesi'ne mi, Maliye Bakanlığı Hazine'ye mi yapılacağı konusunda karışıklık yaşansa da kısa süre önce terk adresi olarak Maliye Bakanlığı Hazine'si olarak gösterildi ve bu sorun aşıldı. 


Fikirtepe'de kamuya terklerin adresi yine değişti! Yeni adresi öğrenmek için tıklayın!Fikirtepe'de terkler Hazine'ye yapılacaktı ama Hazine bunu nasıl değerlendirecekti? Fikirtepe gündemini meşgul eden son soru bu oldu...Maliye, Fikirtepe'de terk edilen alanları ne yapacak?


Hazine'ye devredilecek terk alanlarının nasıl değerlendirileceği, Hazine taşınmazlarının idaresiyle görevli Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Defterdarlığı'na gönderdiği 23 Mayıs 2014 tarihli "Riskli alan" başlıklı yazısı ile netlik kazandı.


Milli Emlak, Defterdarlık'tan Hazine'ye terk edilecek alanların sağlık, spor, sosyal ve kültürel tesis, belediye hizmet alanları olarak değerlendirilmesi talimatını verdi. 


İşte Milli Emlak Genel Müdürü H. Abdurrahman Kaya imzalı o yazının sonuç bölümü;


"(...) Buna göre, söz konusu alanlara ilişkin Bakanlığımızca yeniden yapılan değerlendirmede; 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 264 sayılı Tapu Kanunu'nun 21'inci maddesi ile çelişen kısmı için, 6306 sayılı Kanun'da belirtildiği şekilde işlem yapılmasının uygun olacağı, söz konusu alanlarda yapılacak imar planlarının uygulanması sırasında kapanan yollar ile uygulama sonucunda kamu hizmetleri için ayrılmış olan, özel mülkiyete konu alanların da (sağlık tesis alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, spor tesis alanları, vb.) genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere Hazine adına tescilinin uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte söz konusu alanda ve 6306 sayılı Kanun nedeniyle Hazine adına tescil edilen veya edilecek taşınmazlarla ilgili yapılan imar uygulamalarının Hazine hak ve menfaati gözetilerek 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre Valiliğinizce (Defterdarlık) değerlendirilmesini rica ederim."


İşte o yazılar;


Fikirtepe de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?


Fikirtepe de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?


Fikirtepe de kamuya terk edilen alanlar ne olacak?