Fire Rkj Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Fire Rkj Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 500 bin TL sermaye bedeli ile  Mohammed Saud S Al Habeeb tarafından kuruldu.
Fire Rkj Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 500 bin TL sermaye bedeli ile  Mohammed Saud S Al Habeeb tarafından kuruldu.

Fire Rkj Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. -1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. -Yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. Resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.-Her türlü doğa, su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak. Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulaşabilmek için, İştigal konusu ile isleri yapan hakiki ve hükmü şahıslarla yurt içi ve yurt dışında da şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştigal edebilir. Hisse senetleri ve ortaklık payları edinilebilir kendi konusunda olan diğer şirketler ile devir ve birleşme isleri yapılabilir. Tahlilat alabilir, aracılık yapmamak şartı ile sahip olduğu menkul kıymetleri satabilir, devir edebilir, rehin ve sair surette teminat olarak gösterebilir. Şirket amacına ulaşabilmek için gerekli gayrimenkuller ile makine ve tesisler iktisap, devir ve ferag etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna, ipotek ve kat irtifakı gibi aynı hakları tesis etmek, gayrimenkuller ile ilgili tapu kadastro daireleri nezdinde tasarruflarda bulunmak. Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu şirket borçları ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek, devir almak, devir etmek, çözmek ve fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, şirket amacına uygun kamu özel banka ve finans kurumlarından krediler kullanmak. Şirket isler için gerekli her türlü taşıtlar ile gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve gerektiğinde gayrimenkuller ile ilgili tapuya her türlü serh verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, mümessillik distribütörlük ve bayilik alabilir ve gerektiğinde verebilir. Şirket iştigal konusu ile ilgili her seviye ve mahiyette inşaat yapabilir ve gerektiğinde başkasına yaptırabilir. Şirketi iştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilerle her türlü marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları, telif, edisyon haklarını iktisap etmek satmak, devir almak, devir etmek, lisans , promosyon ve know-how sözleşmeleri akdetmek, feshetmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah.Abide-İ Hürriyet Cad.Meydan Ap Blok No:143/8 Şişli