25 / 05 / 2022

Fnp Yapı Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Fnp Yapı Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi Kartal’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Gökhan Aslan ve Fırat Aslan tarafından kuruldu.Fnp Yapı Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi Kartal’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Gökhan Aslan ve Fırat Aslan tarafından kuruldu.
Fnp Yapı Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Yurt içinde ve dışında her türlü gayrimenkul malları, arsa, arazi, bina, ev, daire, villa, dükkan, işyeri, tesis ve diğer emlak malları şirket veya başkası namına almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek. 2-Gayrimenkul konusu ile ilgili danışmanlık yapmak, bunlarla ilgili sözleşmeler düzenlemek. 3-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 4- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalısması yapmak, bölge ve konum arastırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve gelistirmek,yatırım performans degerlemelerinde bulunmak, ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 5- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 6- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7- Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 8-Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 9-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire,müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu,demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım,havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 10-Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 11-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 12-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 13-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Adres: ATALAR MAH. ÇANAKKALE CAD. NO: 63 İÇ KAPI NO: 4 KARTAL