Gayimenkulde yeni moda literatür 'Yeşil Bina'

Gayimenkulde yeni moda literatür 'Yeşil Bina'

Bahsettiğimiz binalar tabiî ki yeşile boyanmış binalar değildir

Burada yeşil bina ile kastedilen "çevreci binalar" dır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için  "sürdürülebilir" enerji kaynaklarına yönelen,  çevreci anlayışın hakim olduğu günler gelmiştir ve artık devir bu gayrimenkulleri geliştirmeyi gerektirmektedir.

Kalabalıklaşan dünyamızda teknolojinin ilerlemesi ile karbondioksit ve sera etkisine neden olan gazların salınımının yarattığı etkiler soluduğumuz havanın kalitesini hızla aşağı çekmektedir. Bu nedenle dünyada atıkların yeniden kullandırılması ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması gün geçtikçe daha yaygın olmakta ve kullanımı özendirilmektedir. Bu kapsamda güneş enerjisinin önünün açılması ve nükleer enerjide karbon sıfır olduğu için bu enerjinin ön plana çıkarılması konusunda yoğun çabalar sürmektedir.

Nedir bu çevreci bina veya yeşil bina kavramı? Neyi sürdürmektedir?

Çevreci yapılar, daha az enerji ve su harcayarak yaşayan çevresel olumsuz etkileri en aza indirgeyecek şekilde tasarlanan ve işletilen yapılar olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bu binalar enerjilerini kısmen veya tamamen kendileri üretmekte, atık suları arıtılarak bahçe sulama ve ikincil seviye hijyen gerektiren alanlarda kullanılmaktadırlar. Ayrıca bina inşa edilirken kullanılan halı, ahşap gibi inşa malzemelerinin cinsi sera gazı salınımını emsallerine göre daha az yapan veya yapmayan  türlerden meydana gelmektedir. Bunun gibi unsurlarla çevreci-yeşil bina anlayışı ile yapılmış binaların ilk yatırım maliyetleri bir miktar fazla olsa da işletim maliyetleri daha düşük daha dayanıklı binalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugün her geçen gün biraz daha önemli hale gelen çevreye duyarlı yapılmış bu tip binalara olan rağbet gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir binaların kullanılması bakımından ticari bina piyasası henüz gelişme aşamasındadır. Ülkemizde son yıllarda geliştirilen birçok alışveriş merkezi projesi ısıtma, aydınlatma sistemleri çevreci altyapıya dayalı teknolojiler kullanmaktadır. Bazı finans kurumları sağladıkları makul kaynaklı çevre kredileri ile sanayi yatırımlarının teknolojilerini sürdürülebilir teknoloji ile yenilemesini veya sürdürülebilir yeni enerji yatırımları yapmasını sağlamaktadır. Özetle dünyada çevrecilik  konsepti neredeyse ticaretin her dalından  her geçen gün yükselen bir trend durumundadır. 

Sürdürülebilirlik, çevrecilik yani yeşil bakış dünyada yayılırken gayrimenkul geliştiricileri binalarının ne kadar yeşil olduğunu sertifikalarla ispatlamaya çalışmaktadır. Yeni enerji yönetmeliği sayesinde ülkemizde kullanılan enerjinin sertifikalanması açısından bu trendi yakalamış durumdadır. Yani artık "çevrecilik" gayrimenkul geliştiriciliğine etki etmiş durumdadır. Birkaç sene geriden gelmekle birlikte ülkemizdeki geliştiricilerimizde çevrecilik konularında artık daha etkin olmaya, daha sorgular hale gelmeye başlamış durumdayız. Geçen yıllarda çevreci binada neymiş diye soranlar bugün çevreci bina nasıl geliştirebiliriz diye düşünmektedir. Ülkemizde son bir sene için yeşil bina konusunda sertifka alan binalar olmuş, bu işin danışmanlığı da yapılmaya başlanmış durumdadır.

Görünen o ki gelecekte sürdürülebilirlik anlayışı ile geliştirilmiş binalar hem sahiplerini hem de kullanıcıları için sundukları imkanlar açısından daha çok tercih edilir olacaklardır. Bütün bu gelişmelerin  ülkemizde konuşulması ve geliştirilmesi çok sevindiricidir.