31 / 01 / 2023

Gayrimenkul alan ve satanın belediyeye yapacağı bildirim

Gayrimenkul alan ve satanın belediyeye yapacağı bildirim

Gayrimenkul alanların tapuyu, satanların da parayı ceplerine koyduktan sonra, yapacakları bir işlem daha var. Özellikle alanların, belediyeye yapacakları bildirim çok önemli.

Gayrimenkul alanın belediyeye bildirimi


Satın alınan gayrimenkul için, ilgili belediyelere emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekiyor.


Yıl içinde satın alınan gayrimenkuller için yıl sonuna kadar, yılın son üç ayı içinde satın alınan gayrimenkuller için satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili belediyeye "Emlak Vergisi Bildirimi" verilmesi gerekiyor. Örneğin; 10.03.2007 tarihinde gayrimenkul satın alanın, 31.12.2007 tarihine kadar; 27.12.2007 tarihinde gayrimenkul satın alanın 27.03.2008 tarihine kadar ilgili belediyeye, emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekiyor.


Geçici ve daimi muafiyetten yararlanan gayrimenkuller için de bildirim verilmesi gerekmektedir. Muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi de bina, arsa, arazi vergisi bildiriminde ilgili bölümde gösterilecek. Birden fazla, aynı cins gayrimenkul satın alınması durumunda tek bir bildirim verilmesi mümkün. Ancak, gayrimenkullerin aynı belediye sınırlarında ve aynı yıl içinde alınmış olması gerekiyor.


İştirak halinde edinilen gayrimenkuller için, ortaklar, ortaklaşa imzalı bir bildirim veya ayrı ayrı bildirim verebilirler. Hisseli ortaklıkta ise, her bir ortak kendi payı için bildirim verecek. Temelden daire ya da dükkan satın alanlara müteahhit kat irtifaklı arsa tapusu verdiğinden, bu kişiler bina yerine, arsa vergisi bildiriminde bulunacaklar.


 


Gayrimenkul satanın belediyeye bildirimi


Gayrimenkul satan kişi; ileride sattığı gayrimenkule ilişkin emlak vergisi borcuna yönelik bir takiple karşılaşabilir. Mükellef bu durumdan, söz konusu gayrimenkulü sattığını kanıtlamak suretiyle de kurtulabilir. Ancak, bu duruma meydan vermeden, gayrimenkullerini sattıklarında, satış bilgilerini içeren bir dilekçe ile belediyeye bildirimde bulunmalarında yarar vardır. Aksi halde, gayrimenkulün satıldığına ilişkin bilginin, belediyedeki emlak vergisi dosyasında yeralmaması nedeniyle, satan mükelleften belediyece sonraki yılların emlak vergisi istenilmeye devam edilebilir.


Gerçi mükellef, gayrimenkulünü sattığını kanıtlamak suretiyle, istenen vergileri ödemekten kurtulabilir ama buna meydan vermeden, gayrimenkullerini sattıklarında, aşağıdaki gibi bir dilekçe vermelerinde yarar vardır..


 ŞÜKRÜ KIZILOT/HÜRRİYET
Geri Dön