Gayrimenkul alımları ödeneği 5.3 milyar TL'ye çıktı!

Gayrimenkul alımları ödeneği 5.3 milyar TL'ye çıktı!Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nüm yayınladığı 2015 yılı bütçe ayrıntılarına göre, geçen yıl gayrimenkuller için 2 katı artışla 5.3 milyar TL harcayan hükümet, tören, çiçek ve yemeğe ise 439 milyon lira ödedi.


Geçen yıl, ayağını yorganına göre uzatamayan merkezi yönetim, bütçede 22 milyarlık TL’lik açık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçen yılın ortasında kendilerine ayrılan ödeneklerin tamamını kullanması, örtülü ödeneklerden yapılan rekor harcamalar, bütçedeki gediğin sinyallerini vermişti.  Ancak harcamaların alt giderlerine bakıldığında ise, bu iki kurum dışında, ‘Gayrimenkul alımları ve Kamulaştırılması’ ile ‘Temsil ve Tanıtma’ giderlerinde dikkat çekici yükselişler söz konusu. Geçen yılki bütçede yaklaşık 2.5 milyar TL’lik ödenek ayrılan gayrimenkul alımları ödeneği, 2’ye katlanarak 5.3 milyar TL’ye çıktı. Devletin tüm kademelerinde yapılan tören, çiçek gönderimi, yemek organizasyonu gibi etkinliklerin faturası ise 251 milyon TL’lik bütçeyi aşarak 439 milyon TL’ye ulaştı.


3 SEÇİM FATURAYI ARTIRDI


Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015 yılı bütçe ayrıntılarına göre, 929 milyon TL’lik ödenek ayrılan Başbakanlık’ın yıl sonunda toplam harcaması, 2.4 milyar TL’ ile rekor bir rakama ulaştı. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı ise 397 milyon TL’lik bütçesini aşarak 471 milyon TL’lik harcama yaptı. Fakat en dikkat çekici artış ise, seminer, halk konserleri, çiçek alımları, muhtarlar toplantısı gibi farklı alanlarda Cumhurbaşkanlığı’ndan Başbakanlık’a, Valiliklerden, Kaymakamlıklar’a kadar kamunun farklı kademlerinde yapılan harcamalar oldu. 2014 yılında 194 milyon TL ayrılan, “Temsil ve Tanıtım Giderleri” olarak adlandırılan alanda yapılan harcama 184 milyon TL ile ayrılan payın altında kalmıştı. 3 seçim atlatılan 2015’te ise bu harcamalar tavan yaparak, 439 milyon TL’ye ulaştı. 2014 yılında ise merkezi yönetimin satın aldığı ve kamulaştırdığı gayrimenkullere harcadığı para 4.9 milyar dolar ile başlangıçtaki 2.1 milyarlık bütçeyi katladı. 2015 için bu alanda yapılan harcama tutarı ise 5.3 milyar TL olarak gerçekleşti.


YATIRIM TEŞVİKİNE 395 MİLYON TL


Öte yandan rakamları karşılaştırdığımızda örneğin geçen yıl Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvikler 395 milyon TL’de kaldı. Geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi’nin bütçesi 232 milyon TL’de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin harcaması ise 409 milyon TL’de kaldı. Türk Tarih Kurumu 162 milyon TL’lik harcama yaparken, Türk Dil Kurumu’nun harcaması ise 13 milyon TL’de kaldı.


MİT’İN BÜTÇESİ BAŞBAKANLIK’I GEÇTİ


Seçimlerin ardından hükümetin kurulması ile 2016 bütçesi de gecikmeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 4’lük artış öngören yeni bütçe tasarısında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 531.4 milyar TL’lik ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı için 434 milyon TL’lik ödenek verilirken, Başbakanlık için 1 milyar TL, Milli İstihbarat Teşkilatı içinse 1.6 milyar TL’lik ödenek ayrıldı.


Sözcü/ Sayime BAŞÇI