Gayrimenkul değerleme nedir?

Gayrimenkul değerleme nedir?

Gayrimenkul: Kelime olarak, yabancı-başka anlamına gelen gayr sözcüğü ile taşınmış anlamına gelen menkul sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur. Diğer adıyla taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan malları ifade etmektedir.

Değerleme:Bir taşınmazın.taşımaz projesinin ya da aşınmaza bağlı hak ve faydaların değerleme günündeki olası değerinin bağımsız,tarafsız ve objektif ölçütlere dayanarak kestirimidir.

Değerleme ve Değerleme Raporlarının Önemi:Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesiyle birlikte taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki öneminin artması, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörünün yeniden yapılandırılması gibi etkenler pazarın gelişimine katkıda bulunmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucunda pazarda oluşan yeni ihtiyaçlar için,değerleme işlemleri konusunda  uzman, ehliyetli, güvenilir kişi ve firmalara talep artmıştır. Bu taşınmazların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem kazanmıştır.

Değerleme Raporlarının Kullanıldığı Yerler: Gayrimenkullerin; satın alma, satış veya kiraya verme işlemlerinin değerlendirilmesinde, yabancı kaynak kullandırmada, borçların yeniden yapılandırılmasında, gayrimenkul karşılığı teminat altında alınan uzun vadeli kredilerde, açık artırmalarda, tasfiye satışlarında, hurda değer tespitlerinde,sigorta, vergi ve kamu yararı için bir devlet kuruluşu tarafından yapılan istimlak işlemlerinde, şirket birleşmelerinde, devir ve ele geçirmelerde şirket aktifinde bulunana gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesinde, kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerinin belirlenmesinde, gayrimenkule dayalı menkul kıymet ihraçlarında ve gayrimenkul portföyü yöneten kolektif yatırım kuruluşlarında portföyde bulunan gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesinde, gayrimenkullere ilişkin vergi matrahlarının tespitinde. İpotek portföylerinin, teminatlarının değerinin tespitinde, mevzuat uyarınca değerleme yapılması gerekli diğer durumlarda, alacakların takas yolu ile azaltılmasında, proje değeri analizlerinde, en iyi ve en yüksek analiz ihtiyaçlarında, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının varlık hareketlerinde, doğru ve güvenilir değerleme raporlarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır.