Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı!

Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı! Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı!

Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı nda, sözleşme, işgal, yeni arazi oluşumu, zamanaşımı, miras, kamulaştırma ve cebri icra yoluyla edinilmiş olması bulunuyor. Mirası mirasçı dilediği gibi tasarruf etmek istiyorsa önce adına tescil ettirmesi gerekiyor...


Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı!


Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı, sözleşme, işgal, yeni arazi oluşumu, zamanaşımı, miras, kamulaştırma ve cebri icra yoluyla edinilen taşınmazlar olarak biliniyor.

 

Gayrimenkul mülkiyeti sözleşme ile satım, trampa ve bağışlama yoluyla edinilebiliyor. İşgal ve zamanaşımı ile tapu sicilinde kaydı bulunmayan veya kaydı olsa bile sahibinin kim olduğu belirlenemeyen taşınmazlar da mülk olarak edinilebiliyor. 


Sahipsiz yerlerde biriken, dolan, kayan veya kamuya ait suların yatak ve seviyelerinin değişmesi nedeniyle oluşan ve kendisinden yararlanılmaya elverişli arazi, devletin malı sayılıyor. Ancak, hazine adına tescil ettirilmediği takdirde özel kişilerce zamanaşımı yoluyla da  kazanılabiliyor. Ayrıca, bu tür durumda kendi taşınmazından parçalar ayrıldığını kanıtlayan kişi, onları geri alabiliyor. 


Gayrimenkul mülkiyetinin zamanaşımı ile edinilmesi iki şekilde oluyor: 


a) Geçerli bir sebep olmadan tapu kütüğünde malik olarak kayıtlı kişi, o taşınmazı aralıksız ve davasız olarak on yıl süreyle iyi niyetle elinde bulundursa mülkiyeti kazanıyor.

 b) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan taşınmaz ile tapu kütüğünden maliki anlaşılamayan ya da yirmi yıl önce 

ölmüş veya yitikliğine karar verilmiş bir kişi adına kayıtlı taşınmazı aralıksız ve davasız olarak yirmi yıl süreyle malik sıfatıyla elinde bulunduran kişi, tapu kütüğünün adına geçirilmesi için tescil davası açıp da kazanırsa mülkiyeti kazanıyor. 


Gayrimenkul mülkiyetinin kapsamı nda miras yoluyla da kazanılabiliyor olması bulunuyor. Bunun için tapu sicil müdürlüğünde herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak, miras yoluyla edinilen taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmek için kişinin, ilgili taşınmazı tapu kütüğünde kendi adına tescil ettirmesi gerekiyor. Kamu yararı için kamulaştırmaya yetkili idare, kanuni prosedüre uygun olarak kamulaştırmayı gerçekleştirdiği anda taşınmaza malik oluyor. Cebri icra yoluyla yapılan satış halinde, açık artırmanın kesinleşmesi ile alıcı taşınmazın maliki oluyor.Ev sahibi ne demek?
Paylı mülkiyet nasıl kurulur?
Devremülk miras kalır mı?
Müşterek mülkiyet nedir?
Devremülk sahibinin tasarruf hakkı!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com