Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek!

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek!

Taşınmaz sahipliği üzerinden tahsil edilen vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi esas alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması için yeni tip koronavirüs ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılan maliye politikası, program çerçevesinde destek verecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Maliye politikası para politikası amaçlarıyla uyumu da gözetecek biçimde Türkiye'nin büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde bölüşümüne, cari açığın sürdürülebilir seviyede olmasına yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı sağlayacak şekilde uygulanacak. Program döneminde yatırımların ve harcama programlarının etkinliği yükselecek kamu gelir kalitesi iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir seviyede olacak. 

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek!

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı 2022'de hazırlanacak

Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının yükseltilmesini sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar gerçekleşecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden tahsil edilen vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden gözden geçirilecek.  Söz konusu vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak biçimde değerlendirilecek. Vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik araştırma, risk analizi, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri yapılacak. 

Gayrimenkul alım satım değerinin belirlenmesinde yeni sistem

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde dikkate alınan alım satım değerinin saptanması ve beyanına yönelik yeni bir sistem devreye alınmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek.

Emlak vergisinin 2. taksitleri ne zaman ödenecek?

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı!