Gayrimenkul satışında 5 yıl vergi muafiyeti kalkıyor!

Gayrimenkul satışında 5 yıl vergi muafiyeti kalkıyor! Gayrimenkul satışında 5 yıl vergi muafiyeti kalkıyor!

Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde tutup satanlara getirilen vergi istisnası, yeni Vergi Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor. Gayrimenkul satışlarında bütünü ile vergiden istisna yöntemi kaldırılıyor.Üç yıldır Meclis’te olan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda gayrimenkul değer artış kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili önemli değişiklikler yer alıyor.Genel olarak mevcut mevzuatta gayrimenkullerin satışında oluşan değer artış kazançları gelir vergisine tabi. Bu temel kurala karşılık mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80/1-6 maddesine göre ise 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf.Yani bugün 1 milyon liraya alınan bir ev 5 yıl sonra 5 milyon liraya satıldığında bir kuruş vergi ödenmiyor. Meclis’te bekleyen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı yasalaşırsa gayrimenkullerin satışında uygulanan 5 yıllık muafiyet sınırı kalkacak.Satıştan elde edilen kazancın vergi oranı ise gayrimenkulün elde tutulduğu yıla göre kademeli olarak azalıyor. Mevcut yasada, evini, dükkanını, arsasını 5 yıl elinde tutanlar bunları sattıklarında vergi ödemiyor. 5 yıldan önce satış yapılırsa alış ve satış arasındaki farkın tamamı vergiye tabi oluyor.


İSTİSNALAR KALDIRILACAK


Gayrimenkul satışıyla ilgili yasa tasarısındaki en önemli konu da eskiden alınmış olan gayrimenkullerin durumu. Yasa yürürlüğe girmeden önce alınmış olan bir gayrimenkulün satılması durumunda vergilemenin hangi esasa göre yapılacağı belli değil.Örneğin 2011 yılında alınan bir gayrimenkulün 2016 yılında satıldığında mevcut kapsamda gelir vergisi ödenmiyor. Ancak bu satış işlemine, tasarı hükümlerinin uygulanması durumunda elde edilen kazancın yüzde 25’lik kısmı üzerinden vergi ödenmesi gerekecek. Ancak tasarı mevcut yasaya göre önemli farklılıklar içeriyor. Gayrimenkul satışlarında bütünü ile vergiden istisna yöntemi kaldırılıyor. Fiilen oturduğu konut dışında gayrimenkul edinen ve bu gayrimenkulünü elden çıkaran herkes vergi ödeyecek.


Yıllar içinde azalacak enflasyon farkı düşülecek


Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nda ikamet edilen konut haricinde 2 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilecek kazancın yüzde 40’ı, 3 yıldan uzun elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilecek kazancın yüzde 50’si, 4 yıldan uzun süreyle elde tutulan gayrimenkullerin satışından doğan kazancın yüzde 60’ı, 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satılması halinde ise yüzde 75’i vergiden istisna ediliyor. Vergi matrahı hesaplanırken enflasyon farkı düşülüp, kalan kısım vergilendiriliyor. Ancak 60-70 yıllık evlerin alım satım tutarları arasında büyük tutarlar oluştuğu için vergi matrahı fazla görünse de hesaplanan vergi tutarı fazla olamayacak.


Oturulan konuttan elde edilen kazanç istisnaya dahil


YENİ Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nda ayrıca ikamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar da istisnaya dahil ediliyor. Bu istisnaya arsa payının devri sonucu tek konut alan arsa sahiplerinin, arsa payının devri sonucu doğan değer artış kazançları da dahil. Bu uygulamada mükellef ile eş ve çocuklar birlikte dikkate alınıyor. Tasarının öngördüğü sistem her şeyden önce ikamet amacıyla malik olunan konutun satışında ne zaman ve ne kadar kazanç elde edildiğine bakılmaksızın istisna getiriyor. Bu durumun konut alım satımında kayıtdışılığa neden olan çok önemli bir sorunu ortadan kaldırılacağı düşünülüyor. Tasarıda oturacağı konutu elde etmek gayesi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği arsanın müteahhitlere devri de aynı şekilde istisna kapsamına alınıyor.


Sözcü/ Mehtap Ö. ERTÜRK
Haber Posta Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde tutup satanlara getirilen vergi istisnası, yeni Vergi Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor. Satıştan elde edilen kazancın vergisi gayrimenkulün elde tutulduğu yıla göre azalıyor.ÜÇ YILDIR MECLİS'TE 


Gelir Vergisi Kanunu'na göre; 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar Gelir Vergisi'nden muaf. Yani, bugün 1 milyon liraya alman bir ev, 5 yıl sonra 5 milyon liraya satıldığında bir kuruş vergi ödenmiyor. Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde tutup satanlara getirilen vergi istisnası üç yıldır Meclis'te olan yeni Vergi Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor. 


KADEMELİ AZALACAK 


Tasarı yasalaşırsa gayrimenkullerin satışında uygulanan 5 yıllık muafiyet sınırı kalkacak. Satıştan elde edilen kazancm vergi oranıysa gayrimenkulün elde tutulduğu yıla göre kademeli olarak azalıyor. Mevcut yasada, evini, arsasını, dükkanını 5 yıl elinde tutanlar, bunları sattıklarında vergi ödemiyor. 5 yıldan önce satış yapılırsa alış-satış arasındaki farkın tamamı vergiye tabi oluyor. 


YÜZDE 25'İ ÜZERİNDEN 


Tasarıdaki en önemli konu eskiden alman gayrimenkulün durumu. Yasa yürürlüğe girmeden önce alınmış bir gayrimenkulün satılması durumunda vergilemenin hangi esasa göre yapılacağı belli değil. Örneğin 2011'de alman bir gayrimenkul 2016'da satıldığında mevcut kapsamda vergi ödenmiyor. Ancak bu satışta, tasarı hükümlerinin uygulanması durumunda elde edilen kazancm yüzde 25'i üzerinden vergi ödenmesi gerekecek. 


KAZANÇ İSTİSNAYA DAHİL 


Tasarıda ikamet için alman ve fiilen oturulan tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar da istisnaya dahil edildi. Bu istisnaya, arsa paymm devri sonucu tek konut alan arsa sahiplerinin, arsa paymm devri sonucu doğan değer artış kazançları da dahil. Tasarıda oturacağı konutu elde etme gayesiyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği arsanın müteahhite devri de istisna kapsamına alındı. 


Yıla göre değişecek 


Herkes ödeyecek Tasarıda ikamet edilen konut haricinde 2 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilecek kazancm yüzde 40'ı vergiden muaf olacak. 3 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkulün satışından elde edilecek kazancın yüzde 50'si, 4 yıldan uzun elde tutulanın yüzde 60'ı, 5 yıldan uzun elde tutulan gayrimenkullerin satılması halinde ise yüzde 75'i vergiden istisna edilecek. 


Herkes Ödeyecek


Tasarıyla gayrimenkul satışında vergiden istisna yöntemi kalkarken fiilen oturduğu konut dışında gayrimenkul edinen ve bunu elden çıkaran herkes vergi ödemiş olacak. Vergi matrahı hesaplanırken enflasyon farkı düşülüp, kalan kısım vergilendiriliyor. Ancak 60-70 yıllık evlerin alım-satımı arasında büyük tutarlar oluştuğu için vergi matrahı fazla görünse de hesaplanan vergi tutarı fazla olamayacak. PostaHaber Yeni Sayfa Gazetesi'nde şöyle yer aldı;


Gayrimenkulu 5 yıldan fazla elinde tutup yapılırsa alış ve satış arasındaki farkın tamamı gayrimenkullerin satışından l Gayrimenkulu 5 yıldan satanlara getirilen vergi istisnası, yeni Vergi Kanunu Tasarısı ile ortadan kaldırılıyor. Üç yıldır Meclis'te olan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nda gayrimenkul değer artış kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Genel olarak mevcut mevzuatta gayrimenkullerin satışında oluşan değer artış kazançları gelir vergisine tabi. Bu temel kurala karşılık mevcut Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80/1-6 maddesine göre ise 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf. Yani bugün 1 milyon liraya alınan bir ev 5 yıl sonra 5 milyon liraya satıldığında bir kuruş vergi ödenmiyor. Meclis'te bekleyen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı yasalaşırsa gayrimenkullerin satışında uygulanan 5 yıllık muafiyet sınırı kalkacak. Satıştan elde edilen kazancın vergi oranı ise gayrimenkulun elde tutulduğu yıla göre kademeli olarak azalıyor. Mevcut yasada, evini, dükkanını, arsasını 5 yıl elinde tutanlar bunları sattıklarında vergi ödemiyor. 5 yıldan önce satış yapılırsa alış ve satış vergiye tabi oluyor. 


Yeni Sayfa GazetesiHaber Hürses'te şöyle yer aldı;


Genel olarak mevcut mevzuatta gayrimenkullerin satışında oluşan değer artış kazançları gelir vergisine tabi. Bu temel kurala karşılık mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80/1-6 maddesine göre ise 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf.Yani bugün 1 milyon liraya alınan bir ev 5 yıl sonra 5 milyon liraya satıldığında bir kuruş vergi ödenmiyor. Meclis’te bekleyen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı yasalaşırsa gayrimenkullerin satışında uygulanan 5 yıllık muafiyet sınırı kalkacak. Satıştan elde edilen kazancın vergi oranı ise gayrimenkulün elde tutulduğu yıla göre kademeli olarak azalıyor. Mevcut yasada, evini, dükkanını, arsasını 5 yıl elinde tutanlar bunları sattıklarında vergi ödemiyor. 5 yıldan önce satış yapılırsa alış ve satış arasındaki farkın tamamı vergiye tabi oluyor.Hürses