Gayrimenkulde tempo düşecek, yeşil binalar öne çıkacak!

Gayrimenkulde tempo düşecek, yeşil binalar öne çıkacak!

Kentsel yaşam alanlarına değer katması, güneş enerjisinden yararlanma, doğal ışıktan yararlanma ve enerji tasarrufu sağlaması gibi özellikler, binaların değerini artırıyor

Türk ekonomisinin yüzde 9.6 büyüdüğü yılın ilk 9 aylık döneminde inşaat sektöründe de çift haneli büyümenin devam ettiğini belirten İnşaat Malzemesi Sanayicileri Demeği (İMSAD) Başkam Hüseyin Bilmaç, "Kendi kaynaklarıyla iyi bir performans ortaya koyan sektörün, bu olumlu görünümünü 2012'de sürdürmesi için hükümetin kentsel dönüşüm ve binalarda enerji verimliliği projelerine ağırlık vermesi kritik önem taşıyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesi öngörülen bir ortamda 2012 yılında inşaat sektörü büyümesinin de yüzde 7-7.5 oranında olabileceği açıklandı.

Enerji verimliliğine odaklanın
İMSAD yılın son ekonomi toplantısını gerçekleştirdi. İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, "Bu dönemde inşaat sektörünün büyüme hızında yavaşlama yaşansa da çift haneli gelişim devam etti. İnşaat sektörü, üçüncü çeyrekte yüzde 10.6 büyüdü. Böylece sektör büyüklüğü 15.03 milyar TL düzeyinde oluştu. Büyümede sektörün kaynaklarım akılcı kullanarak mevcut projeleri sonuçlandırmaya odaklanması etkili oldu" dedi.

İMSAD Ekonomi Danışmanı Kerem Alkin ise 2012 yılında inşaat sektörünün finansmanının 2011 ve hatta 2010 yılma göre daha da zor olacağım belirterek, şunları söyledi: "2012 yılı özel sektörün finansmanı ve faizlerin ne olacağı noktasında belirsizliğini koruyor. İnşaat sektöründe yatırımların temposu düşebilir. İnşaat yatırımlarında konut sektörüne oranla büyük altyapı projelerine doğru kayan kompozisyon bulunuyor. Konut sektöründe süregelen yavaşlama 2012 yılında büyük altyapı projelerinde duraklamayla birleşmesi durumunda kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmesi en akılcı çözüm olacak."

Yeşil binalar
Türkiye'de de yavaş yavaş örnekleri görülmeye başlayan 'yeşil binalar' olarak adlandırılan çevre dostu binalar, enerji ve su kullanımında yüzde 50-70'lere varan oranda tasarruf sağlıyor. Binalarımızda malzeme ve enerjinin doğru kullanılmaması nedeniyle işletme giderleri olarak yüzde 40 daha fazla para ödüyor ve aynı zamanda atmosfere salman karbondioksitin oranı da yüzde 33 artıyor.

Alıcılar çevreci özelliklere de bakıyor
Günümüzde artık enerji ihtiyacı, temiz hava, yeşil alan gibi çok daha önemli konular kullanıcıların tercihlerini yönlendir-meye başladığını söyleyen Tüm Mühendisler ve Mimarlar Birliği Platformu (TMMBP) Genel Başkam Remzi Kozal, "Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada hızlı bir yayılma da göstermiyor. Yeşil Bina olarak adlandırılan bu akım, Yeşil Şehirleri de mutlaka gündeme getirecektir. Geleceğin şehirleri ve binaları mutlaka bu özellikleri de taşıması istenecektir. Dolayısıyla bir an evvel konuyu gündeme almanın Türkiye açısından da çok önemli faydaları olacak" diye konuştu.

Mert Temizkan /Hürriyet