Gayrimenkulde yeni dönem: Şimdi sıra Türkiye'de!

Gayrimenkulde yeni dönem: Şimdi sıra Türkiye'de!

Sonunda yabancılara mülk satışı ile mütekabiliyet şartını ortadan kaldıran Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı


 

Nüsa Uğur'un Sabah gazetesindeki yazısı şöyle;   "Önceki gün, bir arkadaşım "Ortadoğu ve Batı ülkelerinde bildiğin gayrimenkul satışı yapan internet siteleri var mı" diye sordu. "Hayrola, yurtdışına mı yerleşmeye karar verdin" dedim. Güldü. Biga'da arsaları varmış, onları satışa sunacakmış. "Malûm, yabancılara mülk satışı ile ilgili yasa çıktı, oralarda tarlalarımıza ve arsalarımıza daha iyi fiyatlar verecek alıcılar bulurum diye düşünüyorum" diye de ekledi. Arkadaşımı yıllardır tanıdığımı sanıyordum ama ne Biga'da arsaları olduğunu söylemişti, ne de bu denli iyi ticari zekâya sahip olduğunu keşfedebilmiştim. Şaşkınlığımı görünce; "Bakma öyle, herkes bu yasayı bekliyordu" dedi. Onun esasında, Türkiye insanının meseleye genel bakışını yansıttığını da anladım. Bu, yıllardır "Türkiye'yi parsel parsel satıyorlar" söyleminin neden prim yapmadığının da ipuçlarını veriyordu aynı zamanda. Evet, sonunda yabancılara mülk satışı ile mütekabiliyet şartını ortadan kaldıran Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yabancıların edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı aynî hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu alanlar için ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Ancak bunun bir istisnası var, Bakanlar Kurulu 30 hektarı 2 katına çıkarabilecek. Bu arada Bakanlar Kurulu'nun, Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş alma şartı da kalktı. Kabul edilen yasa ile mal satışlarında mütekabiliyet esası aranmayacak. Ancak şu önemli notu da eklemeden geçmeyelim. Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, yabancı uyruklu kişiler ile kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimini, ülke, yer, zaman ve miktar bakımından kısmen veya tamamen durdurabilecek, sınırlandırabilecek ve yasaklayabilecek. Bu yasa tıpkı 2B gibi Türkiye'nin kaderini derinden etkileyeceği gibi kredi ve derecelendirme kuruluşu Standart& Poors'un adeta Türkiye'ye doğrudan yatırımı etkilemeye yönelik şüpheli not indirimini de boşa çıkaracak nitelikte bir yasa. Çünkü bu düzenleme ile sadece Türkiye'de inşaat yapmak için yatırım alanları açılmakla kalmıyor, arkadaşımın belirttiği gibi tarım, endüstri ve turizm yatırımları yapmak isteyenler için de önemli bir kapı açılıyor. Burada mühim olan, fırsatı iyi değerlendirmek ve Türkiye içinden yapılacak yatırımlar açısından, yabancı partner bulmaya çabalamak. Ve yine yabancı fonları harekete geçirmek için cazip fırsatlar sunmak gerekiyor. Türkiye bu yasa ile birlikte elini kolunu bağlayan zincirlerin birinden daha kurtuldu. Yıllardır " Türkiye satılıyor" hamaseti ile ülkenin önü kesilmiş, bu arada pek çok ülke açısından atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Nitekim daha şimdiden geleceğe öngören bazı inşaat firmaları Ortadoğu ülkelerinde satış ve tanıtım ofisleri açmaya hazırlanıyorlar. Sur Yapı İnşaat Dubai'de ofis açacağını şimdiden duyurdu bile. Gün, geleceği görenlerin. Şimdi sıra Türkiye'de. Zeki Hayta/ İstanbul Sultanbeyli'de ikamet ediyorum. Binamızın arsası 2B. Başvuruyu nereye yapacağız ve Bizden neler isteniyor İlk yapacağınız iş, bulunduğunuz ilçenin mal müdürlüğüne veya defterdarlığa başvurmak ve başvuru bedelini yatırmak. Bakanlık tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi ile aşağıda istenen belgelerle başvurabilirsiniz. İstenen belgeler ise şunlar: -Nüfus cüzdanı fotokopisi -Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz - Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği, akdî haleflerden ise hak sahibinin veya mirasçılarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat. -Tüzel kişiler için ayrıca, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi."   Nüsa Uğur / SABAH