Gayrimenkule izinsiz girenler için neler yapılmalı!

Gayrimenkule izinsiz girenler için neler yapılmalı!Tamer Heper, Posta Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında '    çıkarabilirsiniz ' başlıklı yazıyı kaleme aldı. Heper, köşesinde  gayrimenkule izinsiz girenler  için hukuki ve adli yol ile neler yapılması gerektiğini okuyucuları ile paylaşıyor...  


Soru: Babamız bir hanımla ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalamıştı. Ancak sözleşmeyi yerine getirmeyen kadın aleyhine dava açıp sözleşmenin feshini talep etti. Kadın da gitti annemizden bize kalan eve yerleşti. Bu yerde babamın iptifa hakkı var, biz kardeşler kuru mülkiyet sahibiyiz. Bu hanımı buradan çıkarabilir miyiz   Y.Y.

Cevap: Herhangi bir gayrimenkule izinsiz girenler bu yerden tahliye olunur. Bu kişiye fuzuli şagil (yani işgalci) denilir. Herhangi bir gayrimenkule izinsiz girenler için iki hukuki yol vardır. Biri idari, diğeri adli. İdari yol kısadır, nisbeten kolaydır. şžayet giriş üzerinden altı ay geçmedi ise kaymakamlığa başvurulur. Kaymakamlık kısa bir tahkikat yaptırır ve içeridekinin hukuki bir hakkı bulunmadığı kanaatine vanrsa tahliye karan verir ve bu karar zabıta tarafından yerine getirilir. (Ancak bazı örneklerde kaymakamların iş adliyeliktir diye adeta karar vermekten kaçındıklanna da tanık olmadım değil.) İkinci yol ise, adlidir. Mahkemeye başvurulur ve içerideki kişinin burada oturmakta hiçbir hakkı yoktur dolayısı ile kendisi fuzuli şagildir denilir ve dava süreci sonunda tahliye karan alınır. Bu karar icra marifeti ile infaz olunur. Ancak bu isleri intifa hakkı sahibi yapar.
Posta/Tamer Heper