Gayrimenkulü kullanan kuru mülkiyetini devralmalı!

Gayrimenkulü kullanan kuru mülkiyetini devralmalı!

Gayrimenkulden istifade etmesini istediğiniz kişiye, gayrimenkulun kuru mülkiyetini devretmektir ve bu çok yapılan bir hukuki işlemdir. Yapılmasında da hukuki yönden bir sakınca yoktur  


Onun mahfuz hissesi yok Ben evlenmemiş bekar kız kardeşimle ortak iki daireye sahiptim. Ancak intifa hakkını muhafaza ile kuru mülkiyetini erkek kardeşimizin çocuğuna sattık. Şimdi ortağım olan kardeşim vefat etti. Dolayısı ile onun hakkı yeğenimize geçti. Şimdi bir başka kardeş bu satışın iptalini talep ediyor. Buna hakkı var mı • N.Y.

Çoğunlukla yapılan, sizden sonra sahibi olduğunuz gayrimenkulden istifade etmesini istediğiniz kişiye, gayrimenkulun kuru mülkiyetini devretmektir ve bu çok yapılan bir hukuki işlemdir. Yapılmasında da hukuki yönden bir sakınca yoktur. intifa hakkının muhafazası ile kuru mülkiyeti devreden kişi gayrimenkulden ölene kadar tasarruf eder. Ölümü ile de intifa hakkı son bulur kuru mülkiyet ile birleşerek tam mülkiyete dönüşür. Okuyucumun yeğeni de, kardeşinin ölümü ile gayrimenkulun yarısına tam malik olarak sahip olmuştur. Bu halde bir başka kardeş mirasçı sıfatı ile satışın gerçek satış olmadığını aslında bunun bağış olduğunu, hukuka karşı hile yapılarak gerçekte bağış olan bu işlemin satış gibi gösterildiğini iddia eder. Açtığı davada da kuru mülkiyet halindeki hisse satışının bedel ödenerek yapılmadığını, gerçekte bağış olduğunu ispat zorundadır. Bunu ispat ederse satışın iptali mümkün hale gelir. Ancak açtığı davada mahfuz hissesini talep ediyor ise bu halde durum değişir. Çünkü 2009 yılında ölümün olduğu tarihte kardeşin mahfuz hissesi kalkmıştı. Dolayısı ile mahfuz hisse talebi söz konusu olmayacak.
Posta/Tamer Heper