Gayrimenkulün el değiştirmesi nasıl olur

Gayrimenkulün el değiştirmesi nasıl olurGayrimenkulun el değiştirmesi olayında, hemen akla gelen iki durum var. Birincisi alım-satım, ikincisi ise miras yolu ile intikal.Üçüncü sırada ise ''bağış olayı" geliyor....


Gayrimenkul mülkiyetinden başka, ayni hakların da bağışlanması mümkün. İvazsız (bedelsiz) surette ayni hak (intifa, geçit, kaynak, üst hakkı) tesisi, bağışlama anlamma geliyor. İvazsız intifa hakkı tesisinde; taşınmazın emlak vergisi değerinin 2/3'ü üzerinden, (eğer tapu işlemleri sırasında mükellefçe, emlak vergi değerinin 2/3'ünün üstünde bir değer beyan edilmişse, beyan edilen değer üzerinden) binde 54 oranında harç tahsil edilir.

BAĞIŞTA TAPU HARCI

Bağışta tapu harcının mükellefi, lehine bağış yapılan kişi oluyor. Bağışlanan gayrimenkul ve hakkın tescilinde, varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir. Diğer taraftan; bağış suretiyle edinilen gayrimenkullerin veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe, devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.

İntifa hakkından, kanuni mirasçılar dışında kalan kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız (karşılıksız) feragat edilmesi halinde, emlak vergi değerinin 2/3'ü üzerinden, (eğer mükellefçe emlak vergi değerinin 2/3'ünden yüksek bir değer beyan edilmişse beyan edilen değer üzerinden) binde 59.4 oranında Tapu Hara alınır.

İNTİFADAN BEDELSİZ VAZGEÇME

İntifa hakkı sahibinin bu hakkından kanuni mirasçı olan kuru mülkiyet sahibi lehine bedelsiz olarak vazgeçilmesi halinde, sadece maktu terkin harcı tahsil edilmektedir.

İNTİFADA SURENİN DOLMASI

Süreli intifa hakkında sürenin dolması nedeniyle yapılan terkin işleminde taşınmazın emlak vergj değeri üzerinden, (eğer tapu işlemleri sırasında mükellefçe emlak vergi değerinin 2/3'ünden yüksek bir değer beyan edilmişse, beyan edilen değer üzerinden) kuru mülkiyet sahibinin binde 59.4 oranında harç ödemesi gerekiyor.

BEDEL KARŞILIĞI FERAGAT

İntifa hakkından feragat bir bedel karşılığı yapılmakta ise, lehine feragat yapılan kuru mülkiyet sahibinden binde 16.5 oranında harç tahsil edilir.

Gayrimenkullerin ve ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçüar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine bedelsiz olarak vazgeçilmesinde ve süreli intifa (yararlanma) haklannm süre dolması nedeniyle terkin işlemlerinde emlak vergi değeri üzerinden, (eğer tapu işlemleri sırasmda mükellefçe emlak vergi değerinin üstünde bir değer beyan edilmişse, beyan edilen değer üstünden) binde 59.4 oranında harç ödeniyor. (Emlak vergi değerinin 2/3'ü intifa hakkına ayrılıyor) Feragat bir bedel karşılığı yapılıyorsa lehine feragat edilen kuru mülkiyet sahibi binde 16.5 harç öder.

Gayrimenkullerin el değiştirmesinde "tapu harcı" konusu çok önemli. Bu konuya "ifraz, taksim ve birleştirmede tapu harcı" ile gelecek hafta devam edeceğiz.

Şükrü Kızılot/Hürriyet Emlak