Gaziantep'te Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı106.7 milyon TL'ye icradan satılık!

Gaziantep'te Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı106.7 milyon TL'ye icradan satılık!T.C. Gaziantep 6. İcra Müdürlüğü, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Gazi mahallesinde bulunan Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatını 106 milyon 773 bin 660,83 TL'den satışa çıkardı. Satış, 13 Mart 2012 Salı günü 10:00-10:15 saatleri arasında gerçekleştirile


Verilen ilan şöyle;

T.C. GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2011 / 6217 Esas GAZİANTEP 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI   Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve altta tapu kaydı, özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine posta ile tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanı ilanen tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi evsafı ve adresi: TAPU KAYDI: Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi ,Gazi mah. 275 ada , 75 parsel de kayıtlı bulunan  16313,35m2  lik arsanın tamamıdır. Taşınmazın tamamı  borçlu  adına kayıtlıdır.   Bulunduğu yer ve özellikleri : Taşınmaz Gazi mahallesinde Zübeyde Hanım Bulvarı ile Kavaklık caddelerinin kesiştiği köşe başında bulunmaktadır. Aynı zamanda Zübeyde Hanım Bulvarı ile Ali Nadi Ünler Bulvarının kesiştiği köşenin çaprazındadır. Sanko alış veriş merkezinin ve 25 Aralık Devlet Hastanesinin yaklaşık 400 metre 5 batısındadır.Taşınmazın çevresi yapılaşmış olup şehrin batısında ve gelişme yönünde bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa olarak görülmekte ise de S üzerinde Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı bulunmaktadır.   İmar Durumu: Borçluya ait işbu bu taşınmaz Şehitkamil ilçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazıları gereği imar planı içerisinde olup imar planında Kentsel 1ve bölgesel iş merkezi Otel ve Konaklama , Turistik iş Merkezi, Ticaret-Kültür Eğlence g Fonksiyonlar yapı adasına gelmektedir. Kaksı 2.5 ve H: Serbest olduğu tesbit edilmiştir.   Gayrimenkul değeri: Arsa bedeli :Taşınmaz belediye sınırları   dahilinde olup   imar parselidir. Şehir merkezine yaklaşık 2.5 km. mesafede olmasına karşılık çevresinin imarlı ve çok katlı  olarak yapılaşmış olması nedeni ile gelişmeye müsait bir konumdadır. Taşınmaz belediye ve sosyal hizmetlerden tam olarak yararlanmakta olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Arsanın bulunduğu bölgenin imarlı olarak yapılaşmakta olması arsanın imar planında Kentsel ve bölgesel iş merkezi , Otel ve Konaklama, Turistik İş Merkezi Jicaret -Kültür Eğlence Fonksiyonlar yapı adasına gelmekte olması, Kaksının 2.5 ve H: Serbest olması parselin alanının çok büyük olması sebebi ile otel, iş merkezi, süper market vs. yapabilme imkanına sahip olması, temiz havası köşe başı parsel olması Zübeyde Hanım Bulvarına cepheli olması 100. yıl parkına bitişik olması yine 17 Mart 2009 tarihinde yapı ruhsatının alınması olumlu tarafıdır. Parselin çok büyük olması ise olumsuz tarafıdır.   Yukarıdaki özellikleri nazara alındığında yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım ve satım raiçleri göz önüne alındığında arsanın beher m2 sinin 6.000,00TL dir. Böylece arsabedeli ise 16313,35 * 6.000,00TL = 97.880.100,00TL dir.  Yapı Bedeli: Antep AVM ve 5 yıldızlı otel inşaatı ile ilgili mimari tatbikat projelerine göre İnşaatta en kuzeyde Zübeyde Hanım Bulvarına cepheli A ve B blokları ile bu blokların doğusunda sırası ile C,D ve E blokları bulunmaktadır. Betonarme karkas olan otel inşaatı 2 bodrum ve 5 çarşı katı ve 23 otel katı olarak yapılmaktadır. Mimari projeye göre yapının; 2. Bodrum katı : 2 ayrı bölüm halinde olacaktır. l.Bölümde otele ait 85 araçlık otopark , 1003,00m2 lik çok amaçlı salon , fuaye ,mutfak , depo çamaşırhane ve dükkan bulunmaktadır. 2.Bölümde de çarşıya ait 224 araçlık otopark, asansör holü ile 3 adet dükkan bulunmaktadır. l.Bodrum katı:2 ayrı bölüm halinde olup 1. bölümde otele ait 100 araçlık otopark , çok amaçlı boşluk fuaye, depolar, dükkanlar, 2. bölümde ise çarşıya ait 108 araçlık otopark , asansör holü, market ile 2 adet mağaza bulunmaktadır. İnşaatın halihazır durumu aşağıdaki şekildedir. A-Blok :Bodrum  1,  bodrum2  , zemin ve 3 te normal  katın betonarme inşaatı tamamlanmıştır. B-Blok:Bodrum 1, bodrum 2 , zemin  ve 2 de  normal katın     betonarmesi bitmiş katın ise kalıbı yapılmış durumdadır. C-Blok: Radye temel   betonları , temel   dolgusu yapılarak betonları dökülmüştür. 2. bodrum katının kolon ve tabiiye kalıpları kısmen çakılmış durumdadır. D-E bloklarda ise kaba temel kazısı yapılmış olup  bu iki blokta  herhangi bir imalat yapılmamıştır.   Otel inşaatında yapılmış olan imalatların bedeli hesaplanır iken radye olan temellerde bir kat olarak kabul edilmiştir. Yapılmış olan katlar sadece temeller ile kolon, kiriş ve tabiyelerden ibaret iskelet inşaat olduğundan tamamlanma oranı %35 olarak kabul edilmiştir. Yapılan kısmın toplam inşaat alanı 17.957,72 m2    olup yapılan kısmın toplam yapı bedeli: 8.893.560,83TL dir.   TOPLAM BEDELİ: Satışa  arz edilen taşınmazın arsa ve yapı toplam bedeli: 106.773.660,83TL dir. TAKYİDATLARI Satışa arz edilen taşınmazın tapu kaydı üzerinde Kadıoğlu   Petrolcülük  Taş. Tic. San. ith. ihr. A.Ş. lehine 26.08.2010 tarihli 1. dereceden ipotek mevcuttur.    SATIŞ ŞARTLARI 1-Satılmasına karar verilen işbu taşınmazların birinci satışı .13.03.2012 tarihinde SALI günü SAAT :10:00 -10:15 arasında İpek yolu üzerindeki Yeni Adliye Sarayı içerisinde giriş katta bulunan Büyükşehir Belediye Mezat Salonunda yapılmasına. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60 nı ve rüçhanlı alacaklılar mevcut ise alacaklarını mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ikinci satışın 23.03.2012 CUMA günü AYNI SAATLER ARASINDA aynı yerde yapılmasına bu arttırmada bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinden malın tahmin edilen kıymetin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   3-Arttırmaya  iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’ si bulunan 1.354.733,00TL pey akçesi veya bu  miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı, ve masrafları, gayrimenkulun teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir, tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.   4-İpotek sahibi  alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul  üzerindeki  hakların hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize   bildirmeleri   lazımdır.   Aksi   haklan  tapu   sicili   ile   sabit  olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   5- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan 3 diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.   7- Satışa  iştirak edenlerin  şartnameyi görmüş ve  münderecatını  kabul  etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin Gaziantep 6.İcra Müdürlüğün 2011 / 217 Esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B: 6659  İlan için tıklayın!