24 / 03 / 2023

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden tapu geçişleri duyurusu!

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden tapu geçişleri duyurusu!

Gaziosmanpaşa Belediyesi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara tapu geçişleri ile alakalı bir duyuru yaptı. İşte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan o açıklama;
Gaziosmanpaşa Belediyesi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara tapu geçişleri ile alakalı bir duyuru yaptı. 


İşte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan o açıklama;


30/05/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesinde;


“24/02/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” denmekte olup yine aynı kanunun 24’üncü maddesinde;


“Bu Kanun’un 23 üncü maddesi yayımı tarihinden üç yıl sonra yürürlüğü girer.” hükmü bulunmaktadır.


Bu doğrultu da 3 yıl sonra yani 30.05.2015 tarihinde kaldırılacak olan 2981 sayılı İmar Affı Kanunu hakkında yeni bir düzenleme yapılmıştır.


15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6639 sayılı Kanunun 38.maddesinde “16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “altı yıl” olarak değiştirilmiştir.


Böylelikle 24/02/1984 tarih ve 2981 sayılı İmar Affı Kanununun yürürlüğü “üç yıl” daha uzatılmıştır”.     


2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında hak sahibi niteliği taşıyan vatandaşlarımızın Belediyemize müracaat ederek 30.05.2018 tarihine kadar tapu alma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.


Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.Gaziosmanpaşa Belediyesi
Geri Dön