28 / 09 / 2022

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi (3B Bölgesi), Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 04 Temmuz 2022 tarihli ve 4069077 sayılı yazısı ile; 09.09.2021 tarih onaylı İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 11.59 ha büyüklüğündeki Riskli Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan NİP-34707733 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu ile UİP-34141634 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi uyarınca 04 Temmuz 2022 tarihinde onaylandığı, düzenleme yapılan bölümler haricinde kalan kısımların kesinleştiği bildirildi.

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi ndeki riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 10.08.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi (3B Bölgesi), Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili tüm detaylara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayın 

 

Beykoz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu değişikliği askıda!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

 Kanal İstanbul 1. Etap imar planı değişikliği plan notu ilavesi askıda!

Ümraniye 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı askıya çıkarıldı!

Büyükçekmece Karaağaç 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Esenler Menderes Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!
Geri Dön