Gebze'de 25.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze'de 25.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze İcra Dairesi, Gebze Akse'de yer alan fabrika kompleksini 25 milyon 498 bin 535 TL bedelle satışa çıkardı.Gebze İcra Dairesi, Gebze Akse'de yer alan fabrika kompleksini satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 25 milyon 498 bin 535 TL olarak belirlendi.

T.C.GEBZEİCRA DAİRESİ
2020/5614 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi, 1832 Ada, 3 Parselde kayıtlı FABRİKA VE İDARİ BİNA TRAFO BİNASI vasıflı taşınmazdır. Kıymet Takdirine esas taşınmaz, Çayırova İlçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde yer almakta olup, 2 bodrum+zemin+1 normalkatlı Fabrika+İdari binasıdır. Taşınmaz, Betonarme Karkas olarak inşa edilmiş, Çatısı Çelik Çatı Konstrüksiyon ve üzeri sac panel kaplama olarak yapılmıştır. 2. bodrum katı 2.320,71 m2, 1. Bodrum katı 2.588,93 m2 , zemin katı 2.382,09 m2 1. Katı 1.810,64 m2 ve teras çatıda çok amaçlı salon + kalorifer makine dairesi 219,00 m2 olmak üzere toplam 9.321.37m2 brütinşaat alanına sahiptir.
2. Bodrum kat; Mutfak nişi, Soyunma odaları, Bay+bayan wcleri, Sığınakhacimlerinden,
1.Bodrum kat;Depo + yemekhane+servis mutfağı, Soyunma odaları, Özürlü vebay+bayan wcleri ve hol hacimlerinden,
Zemin kat+asma kat; İmalat alanı, Soyunma odaları, Revir + Muhaberat odası,Bay+bayan wcleri, Giriş holü hacimlerinden
1.Kat ; Muhtelif ofis odaları, Depo, Bay+bayan wcleri,
Teras çatı: Çok amaçlı salon,kalorifer Makine dairesi,Asansör Makine dairesi hacimlerinden ibarettir.
Taşınmazın anafabrika binasının yanında11,28 m2 yüzölçümünde Giriş ve Güvenlik binası, 15,62 m2 yüzölçümünde Arıtma binası ve 35,00 m2 yüzölçümünde bir trafo binası bulunmaktadır. Ana binada 2 adet Betonarme Yangın merpeni mevcuttur. Ayrıca2.Bodrum katında90,27 m2 yüzölçümünde 210 ton kapasiteli su tankı bulunmaktadır. Taşınmaza ait ofis alanları parke kaplama, duvarlar ve tavanlar Plastik boyalı, tüm wcler zemin ve duvarlar tavana kadar seramikkaplıdır. Pis su hattı, doğalgaz bağlantısı, iç ve dış aydınlatma, yağmursuyu hattı mevcuttur. Parsel çevresi 477,00 m2 yüzölçümündeBetonarme İstinat perdeleri ile çevrilmiştir.
Binanın 2. Bodrum katında 835,00 m2 yüzölçümünde kapalı otopark mevcuttur.
Kıymet takdiri yapılan binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 4. Sınıf (A) Grubu yapı türünde, Güvenlik, trafo ve arıtma binaları 3.Sınıf (A) grubu yapı türünde ve İstinat duvarları 2.Sınıf(A) grubu yapı türünde olduğu değerlendirilmiştir. Taşınmazlarda % 10 yıpranma payı bulunmaktadır.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:
İhaleye iştirak edeceklerin GEBZE ORGANİZESANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ PROTOKOLÜ'nde öngörülen nitelik ve koşulları taşıması gerekmekte olup ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip olarak, bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
İhaleye katılımdan önce OSB Müdürlüğünden ihaleye katılım şartlarına haiz olunduğuna dair belge temin edilerek (4562 SK 18.md.) en geç ihale esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gebze de 25.5 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

OSB Ana Sözleşmesinin 54.maddesine göre; OSB'de Tehlikeli, tehlikesiz tüm ‘Geri Dönüşüm Faaliyetleri’ veGOSB alanı içinde kurulamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve aşığıda listelenen;
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;1) Ham petrol rafinerileri, 2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri 3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeriradyoaktif atık tesisleri, 7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9) İhtisasOSB’ninkendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarında faaliyet gösteren tesisler,
b) Karma OSB'lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5)Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 7) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenleri kırma ve öğütme tesisleri. 8)Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara dopalanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbive tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler, 9)(DEĞİŞİKRG-16/04/2020-31101) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcıların kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı eletrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz.
Bu şartlara haiz olan katılımcı ihaleyi kazandığı takdirde dosyamız içinde bulunan 31/08/2021 tarihli ve EVR21-1359 sayılıGOSB yazısı ve eklerinde belirtilen husular ile 4562 sayılı OSB Kanun ve Uygulama Yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
Adresi : Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi,Gebze Organize Sanayi Bölgesi (Gosb) İçinde 1000.Sokak Üzerinde Bulunmaktadır. Çayırova / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.980 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Gebze OSB Yönetimine ait Özel İmarlı olup, imar şartları Fabrika veya Depolama tesis tipine göre verilmekte olduğu öğrenilmiştir.
Kıymeti : 25.498.535,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydı örneği gibidir.
1. Satış Günü : 11/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok 116 nolu Mezat Salonu Gebze KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5614 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/09/2021* İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. DİKKAT: İhale Katılımcıları ve Muhtemel Alıcıları tüm açıklamaları, şerh-irtifak-beyanlar hanesindeki bilgileri ve neticelerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.