Gecekondu sahiplerine 20 yıl vadeli konut

Gecekondu sahiplerine 20 yıl vadeli konut Gecekondu sahiplerine 20 yıl vadeli konut

Kıyı ve orman alanları içindeki 'sorunlu bölgeler', dönüşüm uygulaması kapsamına alınıyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, geçen yasama döneminde Meclis'e sevk edilen ancak kadük olan Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı'nı güncelleyerek Başbakanlığa gönderdi. Yeni düzenlemeye göre, kıyı kenar çizgisi tespitinden önce tapu tescili yapılarak mülkiyete konu edilen kıyı alanları ile sahil şeridinin yapılaşmaya konu edilemeyen ilk 50 metresinde kalan özel mülkiyete tescilli alanlar, 'dönüşüm' çalışması kapsamına girecek. Dönüşüm alanı sınırları içinde 12 Ekim 2004 tarihinden önce gecekondu sahibi olanlar ile dönüşüm alanı sınırlarının kesinleştiği tarihten en az 2 yıl öncesinden itibaren söz konusu yerde ikamet edenlere de 20 yıl vadeyle sosyal konut sağlanacak. Dönüşüm alanlarında gayrimenkul mülkiyeti, menkul değere de dönüştürülebilecek. İdare veya proje ortaklığınca, bir bağımsız bölüme karşılık gelmeyen küçük ve parçalı hisseler karşılığında gayrimenkul sertifikası veya menkul kıymet belgesi verilebilecek. Taşınmazın bedeli paraya çevrilerek, hak sahibine ödenebilecek. Dönüşüm için gerekli kaynak ise bu amaçla oluşturulan bütçeden karşılanacak. Dönüşüm alanlarında tüm ücretler ve bedeller ile her türlü iş ve işlemler imar planlarının onay tarihinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere, vergi, resim, harç ve bedelden muaf tutulacak. Dönüşüm alanları toplamı 500 hektardan fazla olan idarelere, en fazla 5 yıl süreyle, sorumluluk sınırları içindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay aktarılacak.

Zaman