Gecekonduya seçim öncesi elektrik gidiyor

Gecekonduya seçim öncesi elektrik gidiyor

AKP, gecekonduya ve iskân ruhsatı alınmamış yapılara imar affı benzeri bir düzenleme getirecek.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi AKP, gecekonduya ve iskân ruhsatı alınmamış yapılara imar affı benzeri bir düzenleme getirmek için harekete geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir önergeyle, inşaat ruhsatı alınmış, ancak yapı kullanma izni alınamamış binalara elektrik ve su bağlanmasına olanak sağlandı.

`Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı'nın görüşmeleri sürerken, "İnşaat ruhsatı alınmış, ancak yapı kullanma izni alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden birinin götürüldüğünün belgelenmesi durumunda, su ve/veya elektrik bağlanabileceği" yolundaki değişiklik önergesi AKP milletvekillerinin imzasıyla verildi ve kabul edildi. Tasarı bu şekliyle Genel Kurul'dan çıkarsa halen kaçak su ve elektrik kullanılan gecekondular da yasal aboneliğe geçebilecek.

Milliyet